سومین سالگرد حزب
در فضایی گرم برگزار شد!

مراسم سومین سالگرد حزب روز شنبه 15 مه ساعت 6 بعد از ظهر در شهر گوتنبرگ، سوئد با حضور تعدادی از کادرها،  اعضا، دوستداران و چهره های چپ و کمونیست برگزار شد. مراسم در دو بخش سخنرانی و گفت و شنود و جشن برگزار شد. ابتدا علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی به حاضرین خوشامد گفت.

بعد از آن آذر ماجدی در مورد موقعیت حزب و تحولاتی که طی سه سال گذشته از سر گذرانده صحبت کرد. او گفت که حزب اتحاد کمونیسم کارگری در شرایط دشواری تشکیل شد و مهمترین تلاش اولیه آن برافراشتن پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت، تثبیت حزب بعنوان پرچمدار انقلاب کارگری، خنثی کردن ضرباتی که جنبش کمونیسم کارگری در سالهای اخیر متحمل شده و اتحاد صفوف کمونیسم کارگری بود. نقش حزب بویژه در 11 ماه اخیر در تبیین اوضاع سیاسی، رابطه مردم با رژیم اسلامی و در نقد و افشای جریانات ارتجاعی و سازشکار بسیار مهم و چشمگیر بود. او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که فقط در صورت سازماندهی یک انقلاب کارگری جامعه میتواند به خواست های پایه ای اش، یعنی آزادی، برابری و رفاه دست یابد. اگر نمیخواهیم که مردم یکبار دیگر بدنبال فداکاری های بسیار و رنج و درد و مشقت بیکران پس از سرنگونی رژیم اسلامی دگربار به یک وضعیت نکبت بار مشابه دچار شوند، ضروری است که یک انقلاب کارگری را سازمان دهیم و از این رو باید از حزب اتحاد کمونیسم کارگری دفاع کرد و آنرا تقویت نمود. در پایان آذر ماجدی فراخوان داد که تمام انسان هایی که خواهان آزادی، برابری و رفاه هستند باید به اردوی کمونیسم کارگری و به حزب پرچمدار آن، حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندند.

سپس بخشی از فیلم سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن، تحت عنوان مبانی کمونیسم کارگری به نمایش گذاشته شد. بدنبال آن پرسش و پاسخی با هیات دائر حزب، رفقا علی جوادی، سیاوش دانشور و آذر ماجدی برگزار شد. مباحث جالبی در این بخش انجام گرفت. نسرین رمضانعلی در این بخش طی یک سخنرانی هیجان انگیر درباره موقعیت حزب در داخل کشور، بویژه جنبش کارگری و رشد چشمگیر حزب صحبت کرد و پیام تبریک رفقای حزب از شهرهای مختلف کشور را به اطلاع همگان رساند. مراسم سومین سالگرد حزب در فضایی بسیار گرم و صمیمی ساعت 11 شب به پایان رسید.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
18 مه 2010