اطلاعیه پایانی پلنوم ششم
حزب اتحاد کمونیسم کارگری

پلنوم ۶ حزب در تاریخ ١۵ تا ١۷ مه با شرکت اکثریت اعضای کمیته مرکزی و تعدادی از کادرهای حزب بعنوان ناظر تشکیل شد. پلنوم با اعلام یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان راه سوسیالیسم و منصور حکمت و سرود انترناسیونال کار خود را آغاز کرد. سپس هیات رئیسه انتخاب و آئین نامه پلنوم تصویب شد. و دستور جلسه زیر به تصویب پلنوم رسید: سخنرانی افتتاحیه، بررسی اوضاع سیاسی و موقعیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛ گزارش مسئولین؛ قطعنامه موقعیت سیاسی حاضر و استراتژی ما؛ سمینار حزب٬ حزبیت٬ حزب در داخل٬ حزب سازمانده و رهبر٬ حزب و قدرت سیاسی٬ حزب و جامعه؛ الویتهای و پروژه های حزبی؛ قرارها؛ انتخابات و اختتامیه.

پلنوم با سخنرانی افتتاحیه علی جوادی وارد دستور کار خود شد. علی جوادی در این سخنرانی یک گزارش عمومی از فعالیت سیاسی حزب ارائه داد. او گفت نگاهی به اوضاع سیاسی و جایگاه حزب در این اوضاع، تفاوت و تمایز ما با سایر نیروهای سیاسی را به روشنی نشان میدهد. علیرغم ضعف های حزب، ما یک دوره موفقی از فعالیت حزبی را پشت سر گذاشتیم. حزب توانست با درجه بالایی از استواری پرچم کمونیسم کارگری را برافراشته نگاه دارد. در این ١١ ماه احزاب و جریانات دیگر تکان های بسیاری خوردند و زیگزاگ های بسیار زدند. اما حزب پیگیرانه پرچم انقلاب کارگری را برافراشته نگاه داشت و با اتخاذ مواضع روشن و کمونیستی و نقد جریانات دیگر تاثیرات قابل توجهی در عرصه سیاست جامعه داشت.

علی جوادی تاکید کرد در این دوره جامعه وارد یک اعتلای سیاسی و دوره انقلابی شد. ما این دوره و شرایط متفاوت را تشخیص دادیم. خیزش عظیم مردم و حضور آنها در صحنه یک ویژگی مهم این دوره بود. جنبش سرنگونی با وسعت به میدان آمد و حتی روزهای سنتی و مقدس جمهوری اسلامی را تبدیل به روز اعتراض علیه رژیم کرد. سمبل های جمهوری اسلامی و اسلام به آتش کشیده شد. نام انقلاب در زبان مردم جاری شد. حزب توانست این اوضاع را بدرستی تبیین و سیاست های متناظر با آن را اتخاذ کند. ما با اتکاء به گنجینه ای از ادبیات غنی تئوریک – سیاسی منصور حکمت در این دوره متلاطم و تند پیچ سیاسی توانستیم موضع رادیکال کمونیستی کارگری را قاطعانه و پیگیر به پیش بریم. این در شرایطی است که  بخش عمده جنبش ملی – اسلامی این جنبش را جنبشی برای اصلاحات تبیین میکرد و سیاست مطالبه محوری را در مقابل جامعه قرار میداد. این خط توسط بخشی از خود رژیم، جریان اصلاح طلبان حکومتی رهبری میشد. همان جریان دو خرداد شکست خورده اکنون در یک بسته بندی جدید، جنبش سبز، وارد عرصه شده بود.

تبیین ما متفاوت بود. ما اعلام کردیم که مردم برای اصلاح رژیم و "رای" شان به میدان نیامده اند. جنبش برای سرنگونی رژیم اسلامی پیش از به میدان آمدن موسوی و خاتمی وجود داشت و اتفاقا فعال شدن این جناح، تلاشی برای پاسخ و مقابله با این جنبش و مبارزه مردم برای سرنگونی است. جمهوری اسلامی وارد مرحله آخر شده است. رژیم فاقد هرگونه راه حل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. رژیم در یک بن بست و دارای یک بحران حکومتی است. یک فاکتور مهم در اوضاع سیاسی، مساله اختلاف نسلی است. نسل جدید این رژیم را نمیخواهد. ما نیروهای درگیر و خصلت این جنبش را تبیین کردیم.

علی جوادی اشاره کرد ماجنبش های ارتجاعی ملی – اسلامی و ناسیونالیسم پرو غرب را نقد و افشاء کردیم. جریانات چپ رادیکال و احزابی را که تحت نام کمونیسم کارگری فعالیت میکنند، اما سیاست های ارتجاعی یا مماشات جویانه اتخاذ کردند٬ را عمیقا نقد کردیم. ما زمین نخوردیم. زیگزاگ نزدیم. مجبور نشدیم کنگره بگذاریم و شعارهایمان را عوض کنیم. بیشترین اطلاعیه های کارگری را ما دادیم. ما یک نقطه قوت داشتیم. پرچم انقلاب کارگری را نمایندگی کردیم. پرچم سرخ را در خارج کشور به درون اعتراضات بردیم.

پس از آن مسئولین کمیته سازمانده، تشکیلات های حزب در سوئد، انگلستان و کانادا، و دفتر دفاع از حقوق پناهندگی گزارشاتی از فعالیت های حزب در فاصله دو پلنوم ارائه دادند و بدنبال آن پلنوم وارد بحث در مورد موقعیت حزب و گزارشات شد. نسرین رمضانعلی، مسئول کمیته سازمانده حزب بر روی آوری وسیع به حزب در این دوره تاکید گذاشت. اعلام کرد که حزب در داخل کشور عضو گیری نسبتا وسیع داشته است. این روی آوری عموما بخاطر تحلیل های متفاوت و کمونیستی کارگری حزب بوده است. ما توانستیم در مجتمعات و مراکز عمده کارگری بسیاری حضور و تاثیر داشته باشیم. مبحث "سیاست سازمانده ما و مبانی سبک کار کمونیستی" منصور حکمت توسط دوستداران حزب بطور نسبتا وسیع چاپ و درون جنبش کارگری توزیع شده است. این ادبیات با استقبال بسیار خوبی روبرو شده و موجب افزایش اتوریته حزب در میان فعالین رادیکال – سوسیالیست کارگری شده است. در این دوره، رفقای ما پروژه شعارنویسی را در شهرهای مختلف به پیش بردند و اطلاعیه های حزب مکررا در مناطق کارگری و پر جمعیت پخش شده است.

یکی از مسائل جدی مورد بحث میان ما با فعالین بر سر رعایت امنیت و حفظ نیرو ضمن پیشبرد فعالیت کمونیستی بود. مواردی با این مساله مواجه میشدیم که رفقا بر حضور در اعتراضات با پرچم سرخ تاکید داشتند. حزب موفق شد که در این دوره نه تنها ضربه امنیتی نخورد، بلکه نیروی نسبتا وسیعی را نیز به حزب جلب و جذب کند. یک نکته را باید مورد اشاره قرار داد که متاسفانه تاثیرات مخرب و مضر انشعاب در حزب کمونیست کارگری هنوز کاملا حذف و خنثی نشده است و برخی از فعالین کمونیست نگران هستند و با تردید به آینده مینگرند. یک سوال بر ذهنشان سنگینی میکند: آیا اگر حزب رشد کند و بزرگ شود دچار انشعاب نمی شود؟ یا سیاست هایی شبیه دو حزب دیگری که تحت نام کمونیسم کارگری فعالیت میکنند، اتخاذ نمیکند؟

نسرین رمضانعلی تاکید کرد حزب توانست خود را در جامعه ایران مطرح کند. ویدئو بلاگ های رفقا علی جوادی و آذر ماجدی نقش بسیار مهم و موثری داشتند. در دانشگاه ها ویدئوبلاگ ها دست به دست می چرخد. از ما خواسته اند که اینها را بصورت صوتی درآوریم. نفوذ حزب بویژه در میان طبقه کارگر بالا است و در میان فعالین چپ و کمونیست نیز حزب از اعتبار و احترام بالایی برخوردار است. ضعف اصلی ما کمبود نیرو برای پاسخگویی بموقع به تمام فعالینی است که به حزب رجوع میکنند. بعلاوه به کلاس های آموزشی نیاز داریم. نیروی جوانی که به حزب جلب شده است به تاریخ و ادبیات کمونیسم کارگری احاطه ندارد. بعضا برخی از فعالینی که به ما جلب شده اند از گرایشات پوپولیستی و چپ رادیکال در رنج هستند باید این رفقا را آموزش داد.

سیروان قادری، دبیر دفتر حقوق پناهندگی حزب و تشکیلات انگلیس در مورد فعالیت این دو واحد به حزب گزارش داد. او گفت که ارجاع به دفتر حقوق پناهندگی در این مدت بسیار وسیع بوده است. دفتر موفق شده است که کمک های بسیاری به پناهجویان در ترکیه، انگلستان، و سوئد و برخی کشورهای دیگر ارائه دهد. تعدادی موفق شدند با کمک دفتر، به تقاضانامه پناهندگی شان پاسخ مثبت دریافت کنند و یا از کشور ترکیه به کشور ثالت اعزام شوند. دفتر بویژه در ترکیه کمپین های موفق سیاسی و در دفاع از حق پناهندگی به پیش برده است.

حزب در این دوره رشد نسبتا خوبی در کشور انگلستان داشته است. اما ضعف ساختار حزبی در انگلستان نیز بسیار مشهود است و باید این مساله را سریعا حل کنیم. پاسخگویی به این وضعیت به سمینار حزبیت موکول شد.

کریم نوری، دبیر تشکیلات سوئد به موقعیت برجسته و فعال حزب در دو شهر گوتنبرگ و استکهلم اشاره کرد. در اعتراضات سیاسی دوره اخیر نقش حزب در رادیکالیزه کردن اعتراضات علیه رژیم بسیار مهم و تعیین کننده بوده است. نقد جریانات ارتجاعی و سازشکار یک وجه مهم فعالیت حزب در سوئد است. اکتیویسم و میلتانت بودن یک وجه بسیار برجسته خصوصیت و فعالیت حزب را تشکیل می دهد. اعتبار حزب در این دو شهر در میان اپوزیسیون بسیار ارتقاء یافته است. حزب توانست در این دوره خود را بعنوان یک حزب کمونیست کارگری رادیکال، سازش ناپذیر و اکتیو و میلیتانت در اذهان تثبیت کند. ما نیاز داریم که یک تشکیلات مستحکم بسازیم که فعالیت روتین حزب را بخوبی به پیش ببرد.

محمود احمدی، دبیر تشکیلات کانادا گزارشی از فعالیت های تشکیلات کانادا در فاصله دو پلنوم ارائه داد. او گفت که اکنون موقعیت حزب بعنوان حزبی که پرچم سرخ را در اعتراضات خارج به اهتزاز درآورده، تثبیت شده است. در این دوره، دو حزبی که تحت عنوان کمونیسم کارگری فعالیت میکنند، یکی در خانه نشسته بود و یا حداکثر بعنوان ناظر ظاهر میشد و دیگری در کنار "جنبش سبز" و جنبش ناسیونالیسم پرو غربی ایستاد. اما ما توانستیم رادیکالیسم کمونیستی و انقلاب کارگری را در این اعتراضات نمایندگی کنیم. حزب فعالانه در اعتراضات علیه رژیم اسلامی حضور داشت. ما ضمنا موفق شدیم در کنار فعالیت حزبی، کمپین برای بستن سفارتخانه ها را به ابتکار هما ارجمند براه بیاندازیم و فعال کنیم.

پس از ارائه گزارشات پلنوم به بحث درباره موقعیت و رشد حزب و فعالیت دوره اخیر پرداخت. سوالات متعددی مطرح شد که مسئولین مختلف و رهبری به آن پاسخ گفتند و رفقا فعالانه در بحث شرکت کردند.

در رابطه با اوضاع سیاسی و موقعیت و مواضع متفاوت حزب، بحث مشخصا بر مساله اعدام های اخیر و تاکتیک "اعتصاب عمومی" در کردستان در ۲۳ اردیبهشت مکث کرد. تاکتیک اعتصاب عمومی، تلاش های جریانات ناسیونالیست قومپرست، بویژه مورد بحث قرار گرفت. تمایز برخورد و موضع حزب به نسبت جریانات دیگر نیز مورد اشاره قرا گرفت.

مبحث بعدی قطعنامه موقعیت سیاسی حاضر و استراتژی ما بود. این قطعنامه توسط علی جوادی معرفی شد و به بحث پلنوم گذاشته شد. در پایان کلیات قطعنامه باتفاق آراء به تصویب رسید و پلنوم تصویب کرد که برخی اصلاحات ارائه شده در اختیار دفترسیاسی منتخب پلنوم قرار گیرد و تعیین تکلیف نهایی قطعنامه به دفترسیاسی سپرده شد.

بخش عمده روز دوم و سوم به سمینار حزبیت اختصاص یافت. آذر ماجدی، سیاوش دانشور و نسرین رمضانعلی این مبحث را عرضه کردند و سپس رفقا فعالانه حول آن بحث نمودند و پلنوم در پایان موفق به اتخاذ برخی سیاست های عملی برای تحکیم و تقویت فعالیت روتین حزبی و ساختارهای تشکیلاتی شد.

آذر ماجدی در معرفی مبحث اعلام کرد که این پلنوم را باید پلنوم حزبیت نام بگذاریم. حلقه اصلی رشد حزب اکنون این مساله است. ما وارد فاز جدیدی از فعالیت حزبی شده ایم. حزب بعنوان پرچمدار کمونیسم کارگری منصور حکمت و رادیکالیسم افراطی تثبیت شده است. از نظر سیاسی و نظری حزب یک خط منسجم را به پیش برده است و نقش مهم و موثری در این دوره ایفاء کرده است. اکنون باید حزب مان را بعنوان مهمترین سلاح در پیشروی مبارزه طبقاتی و سازماندهی انقلاب کارگری محکم بسازیم و حدادی کنیم.

مهمترین کمبود ما، فقدان یک ساختار تشکیلاتی منسجم و مستحکم، ضعف در روتین کاری، عدم توجه جدی به عضوگیری وسیع و تقویت بنیه انسانی و مادی حزب است. اگر ابتدا حزب می بایست موقعیت خود را در شرایط سختی که تاسیس شد، بعنوان پرچمدار کمونیسم کارگری منصور حکمت تثبیت می کرد و تمایز خود را روشن نشان میداد. اکنون این وظیفه و هدف با موفقیت کامل به انجام رسیده است و باید روی خود حزب خم شویم و حزب را بسازیم. حزبیت حلقه ضعیف ما و اکنون حلقه گرهی رشد و موفقیت حزب و انقلاب کارگری است. به مقوله حزبیت در دو عرصه، ساختن حزب، ساختار تشکیلاتی و روتین کاری و حزب و جامعه باید پرداخت. تمرکز بحث امروز عمدتا بر عرصه اول است.

سیاوش دانشور تاکيد کرد که هر سنت سياسى با ديدگاههاى متمايز و سنت فعاليت عملى متمايز شناخته ميشود. براى کمونيسم کارگرى نيز صرفا تمايز در ديدگاهها در تقابل با گرايشات چپ راديکال کافى نيست٬ بايد از نظر فعاليت و ساختار و مناسبات حزبى نيز متکى بر سنت خود ويژه کمونيسم کارگرى باشد. در اين دوره حزب آگاهانه روى جنبش کارگرى متمرکز شده است و شرايط کنونى ايجاب ميکند که سازمانهاى حزبى در درون طبقه کارگر در داخل کشور قوام يابد. سازمان و حزب کمونيستى کارگرى اساسا جريانى در درون طبقه کارگر است و از اين موضع اجتماعى به مسائل جامعه جواب ميدهد. همينطور در خارج کشور بايد روشها و سنت کارى را دنبال کنيم که خصلت سازمانگرانه و بسيج توده اى و در عين حال راديکال و کمونيستى را نمايندگى کند. کار روتين و کلاسيک کمونيستى چه در ظرفيت تشکيلاتهاى حزبى و چه در قلمرو سازمانگرى توده اى بايد پايه فعاليت ما در خارج کشور باشد. ما تنها جريانى هستيم که بر توده اى کردن راديکاليسم کمونيستى تاکيد داريم و اين بايد در روشهاى کار و امر سازمانگرى کمونيستى٬ رشد حزب و قابليت رشد مستمر خود را نشان دهد. فعاليت ما متکى بر سنت اجتماعى و طبقاتى کمونيسم کارگرى است و تنها اين سنت در جامعيت آن ميتواند ما را از سنت فعاليت سکتاريستى و فرقه اى متمايز کند.   

حزب بعنوان مهمترين ابزار مبارزه سياسى براى ما حياتى است. ما نيازمند حزبى با حساب و کتاب٬ محکم و منظبط٬ متکى به اصول روشن و مصوبات و قرارهاى قابل اجرا٬ سازمان ادارى مدرن و قابل رجوع با عنصر پيگيرى در اجرا٬ و در عين حال حزبى باز با مناسبات پيشرو در تمام سطوح هستيم. معمولا در ذهنيت بسيارى تحزب و انظباط و استحکام با بشين پاشو و سازمان يونيفورميزه تداعى ميشود. اين روشهاى چپ راديکال است و مطلقا بدرد فعاليت کمونيستى کارگرى نميخورد. حزب بايد در مقابل دشمن محکم باشد و براى فعاليت روتين کمونيستى و پاسخ به نيازهاى مبارزه سياسى متحد عمل کند. در عين حال حزب کمونيستى کارگرى حزب انسانهاى آگاهى است که ميدانند چه ميخواهند و حرف متفاوتشان را هم ميتوانند بزنند. همينطور تحزب کمونيستى و اتکا به روشهاى حزبى تنها نسخه مقابله با محفليسم است. محفليسم و فعاليت دلبخواهى زمانى زمينه رشد پيدا ميکند که حزبيت رنگ ميبازد. در باره مسائل مشخص ترى مانند کنفرانسها و مجامع حزبى٬ تبليغات حزبى و گسترش آن٬ حزب متکى بر کادرها٬ مسئله مالى٬ آموزش٬ پروسه هاى سياسى درون حزبى و غيره بايد قرارهاى مشخص و پروژه هاى مشخصى را دنبال کنيم.  

نسرین رمضانعلی بر لزوم تحکیم حزب در داخل کشور تاکید گذاشت و گفت که علیرغم برخی فشارها از جانب رفقای عضو و کادر حزب، رهبری هنوز بر اساس سیاست سازماندهی منفصل تشکیلات در داخل را سازمان می دهد. وی به لزوم تقویت بنیه نیروی انسانی کمیته سازمانده اشاره کرد و مساله آموزش را بعنوان یک عرصه مهم برشمرد.

در بخش پروژه ها و اولویت ها، مساله راه اندازی تلویزیون و رادیوی حزب، موانع کار، لزوم تسریع پروژه و مشکلات مالی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.

پلنوم همچنین قرار ارائه شده در مورد ضرورت تدارک و سازماندهی هر چه سریعتر کنگره اول حزب را در دستور گذاشت. پس از بحث و ارائه اصلاحات، پلنوم قراری در این زمینه به اتفاق آراء به تصویب رساند و دفترسیاسی منتخب پلنوم را موظف کرد که ظرف یکماه آینده تاریخ دقیق کنگره را تعیین و باطلاع عموم برساند.

در دستور انتخابات، علی جوادی به اتفاق آراء بعنوان دبیر کمیته مرکزی و رفقا محمود احمدی، سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی، سیروان قادری، آذر ماجدی و شهلا نوری به دفتر سیاسی انتخاب شدند. سپس دفتر سیاسی جلسه کوتاهی تشکیل داد که در آن علی جوادی، سیاوش دانشور و آذر ماجدی بعنوان هیات دائر و نسرین رمضانعلی بعنوان مشاور هیات دائر انتخاب شدند. بعلاوه در مورد سبک کار دفتر سیاسی نیز صحبت شد. پلنوم با سخنرانی اختتامیه علی جوادی به پایان رسید.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
18 مه 2010