تظاهرات در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در هلند

روز جمعه در هلند تظاهرات دیگری در اعتراض به اعدام دسته جمعی هفته پیش و در هماهنگی با اعتصاب عمومی در کردستان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. در این تظاهرات اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ حزب حکمتیست٬ حزب کمونیست کارگری٬ حزب کمونیست ایران و تعدادی از کمونیست های دیگر شرکت داشتند. تظاهرات بسیار پر شوری بود. تظاهرات با دادن شعار بر علیه نظام و اعتراض به اعدام ها شروع شد. تظاهرات زمان تعطیلی سفارت برگزار شد و موقعی بود که مزدورهای رژیم باید از سفارت بیرون می آمدند. در این میان ماشین های سفارتی ها توسط تظاهرات کنندگان تعقیب شد. پلیس با ماشین های ضد شورش سپر حمایتی برای سفارتی ها درست کرد. پلیس مدام به حلقه اعتراض فشار می آورد و شعارها تندتر میشود. شعارها داده شده: برای رفع تبعیض سوسیالیسم بپاخیز. امروز کردستان فردا تمام ایران! شیرین نمرده٬ این رژیمه که مرده! تلویزیون های کومله٬ صدای امریکا٬ کانال جدید پوشش تبلیغاتی دادند. در کل اعتراض موفقیت آمیزی بود و جو بسیار دوستانه ای بین همه بود .