سفارت رژیم جنایتکار اسلامی
در حلقه محاصره تظاهرات کنندگان خشمگین

به دنبال اعدام اخیر پنج تن از فعالین سیاسی توسط رژیم جنایتکار اسلامی موج جدیدی از تظاهراتهای توده ای و رادیکال در سطح دنیا در اعتراض به کشتار زندانیان سیاسی با هدف به زیر کشیدن رژیم به راه افتاده است.

در ادامه ساسله تظاهراتهایی علیه اعدام فعالین سیاسی در ایران٬ در چهارده مه سفارت رژیم سرکوب و اعدام در شهر اتاوا- کانادا در محاصره معترضین خشمگین قرار گرفت.حدود دویست نفراز فعالین اپوزیسیون و نیروهای سرنگونی طلب با شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"٬ "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"٬ "سفارتخانه های رژیم باید بسته شوند" و" این تروریست ها  باید با لگد بیرون رانده شوند"٬ چندین ساعت متوالی تظاهرات پرشوری در مقابل سفارت رژیم بر پا کردند.

تظاهرات کنندگان همچنان با پرتاب سنگ به شیشه های سفارت و شعارهای کوبنده عمق خشم و تنفر خود را نسبت به رژیم سی سال کشتار و جنایت نشان دادند. هر چند عزم تظاهرکنندگان مبنی بر تهاجم به سفارت با دخالت وسیع پلیس و کنترل شدید نیروهای امنیتی نتوانست مورد اجرا درآید اما صلابت تظاهرات سفارت و سفارتیها را به شدت به لرزه انداخت. در این تظاهرات همچون دیگر تظاهراتهای دور اخیر در سطح شهر تورنتو فعالین حزب کمونیسم کارگری دخالت موثری در جهت رادیکال کردن و قدرتمند کردن اعتراض داشتند.

فخری جواهری کادر حزب اتحاد کمونسیم کارگری که از جمله سخنرانان این تظاهرات بود ضمن خواندن اطلاعیه حزب در رابطه با اعدامهای اخیر فعالین سیاسی از جمله شعار دهندگان این اجتماع پرشور بود. مبارزه برای پایان دادن به اعدام٬ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی ادامه دارد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تلاش ميکند در راس مبارزه عليه اعدام و براى سرنگونى انقلابى رژيم جنايتکار اسلامى باشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زندانی سیاسی ازاد باید گردد!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ۔ كانادا
چهاردهم ماه مه – بیست و چهارم اردیبهشت