تهاجم حکومت اوباش اسلامی به زنان
به بهانه "بد حجابی" را درهم شکنیم !
کامران پایدار

در چند روز گذشته دور تازه ای از تهاجم حکومت اسلامی سرمایه داران به زنان و دختران جوان در سطح شهر تهران به بهانه مبارزه با "بد حجابی و منکرات" شروع شده است.

در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در برخی از مناطق تهران از جمله شهرک غرب، سعادت آباد، ایران زمین و... مزدوران نیروی انتظامی تحت عنوان پلیس ویژه٬ یورش وحشیانه ای را علیه زنان و دختران جوان آغاز نموده اند. اوباشان و لمپن چاقو کشهای اسلامی در مناطق یاد شده اتومبیلهایی را که  راننده آنها زنان و دختران جوان بوده متوقف نموده، در بسیاری از موارد پس از پیاده نمودن راننده های زن و سرنشینان اتومبیل، با بی ادبی و برخوردهای توهین آمیز اقدام به از جا کندن پلاک خودروها و مصادره آنها نمودند. در بسیاری موارد این عمل وحشیانه ارازل حکومتی با مقاومت و اعتراضات گسترده زنان و جوانان روبرو شده است که به درگیری و ضرب و شتم نیز کشیده شده است. علاوه بر این بنا به خبری، حکومت اسلامی تصمیم دارد برخی از وظایف نیروی انتظامی در زمینه انضباط اجتماعی و سرکوب زنان!! را مستقیما به اوباش و نیروهای فالانژ بسیجی بسپارد.

در حوادث چند روز اخیر دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول آنکه تهاجم رژیم اسلامی به زنان و دختران جوان به بهانه "بد حجابی" صرفا برای مقابله با مزخرفاتی از این دست نیست و نمی باشد. این تنها اقدامی مذبوحانه از سر استیصال و درماندگی حاکمیت در حال احتضار اسلامیست. هراس حکومت از انقلاب عظیم و زنانه ای است که در راه است. در حوادث یکسال گذشته، در مبارزات اعتراضی و سراسری آزادیخواهانه و برابری طلبانه آحاد دهها میلیونی مردم از یکسال پیش تا امروز که حکومت جهل و جنایت اسلامی را تا لبه پرتگاه سقوط و سرنگونی به جلو رانده است٬ نقش زنان و دختران جوان در پیشاپیش صفوف مبارزه برای بزیر کشیدن این ماشین جنایت و قتل، فساد و دزدی و سرکوب و سانسور و... نقشی پر اهمیت و شایسته، بی بدیل و بیسابقه است. در مبارزات یکسال گذشته در صفوف مقدم مبارزه زنان نقش بسزا و برجسته ای داشته اند. از اینرو حاکمان جهل و جنایت بارگاه اسلام و خدا بهانه را "بد حجابی" قرار داده تا شاید بدینوسیله زنان مبارز و آزادیخواه و برابری طلب را مرعوب نموده و از میدان به در کنند تا شاید از این طریق از زلزله انقلابی که در راه است و زنان پیشاپیش در صفوف مقدم آن قرار دارند جان سالم به در برند. بی جهت نیست که این روزها تحرکات حکومت اسلامی در این زمینه افزایش یافته و حتی آخوند دایناسورهای کپک زده ای چون مکارم شیرازی با وقاحت خواستار تشکیل وزارت "امر به معروف و نهی از منکر" شده اند!

البته نکته مهمتر از این مقابله و اعتراضات پر شور زنان و جوانان با این تقلا و تلاشهای جبونانه حکومت اسلامیست. اما این هنوز کافی نیست، حجاب چه از نوع اجباری و چه از نوع اختیاری آن  پرچم حکومت اسلام سیاسی است. حجاب سمبل آپارتاید جنسی و بردگی مطلق، سمبل بی حقوقی و تحقیر زن است. حجاب پرچم ارتجاعی ترین و جنایتکارترین جریانات اسلامی است. حجاب٬ اختیاری و اجباری، خوش خیم و بدخیم ندارد، حجاب ننگ بشریت دوران معاصر است. حجاب پرچم جمهوری اسلامی با کارنامه سیاه 30 سال قتل و جنایت، تجاوز و کشتار و شکنجه و اعدام و سنگسار است. باید در همه جا متحد و یکپارچه دست در دست هم به این طوق سیاه تحقیر و بردگی تف انداخت. باید حجابها را دور بریزیم و با مقاومت و مبارزات متحد و پر شور خود بساط ننگ و نفرت اسلام و خدا را برچینیم .
18/2/89