حذف سوبسیدها
دعوای باندهای اسلامی بر سر چپاول دسترنج مردم
على جوادى

کشمکش درونی جناحهای جمهوری اسلامی پایانی ندارد. یک واقعیت همیشگی رژیمی است که بحران سراپای آن را فرا گرفته است. راه علاجی ندارد. هر روز بخشی از این پیکره فاسد و آدمکش کنده میشوند. میدانند که کشتی شان در حال غرق شدن است. بوی الرحمن شان بلند شده است. از این رو فرار را بر قرار ترجیح میدهند. این رژیم در پس هر دعوا ضعیف تر و شکننده تر در برابر مردم قرار میگیرد. یک روز با بخشی از اصلاح طلبان خودشان تسویه حساب میکنند به این امید واهی که یکدست و یکپارچه شده اند٬ اما روز دیگر جدالشان از جایی دیگر سر باز میکند. هر مساله ای میتواند به یک بحران حکومتی تبدیل شود و جناحها و باندهای اوباش اسلامی را رو در روی هم قرار دهد. راه خلاصی ندارند. کلید بحران لاعلاجشان در دست خودشان نیست. در موقعیت و ترکیب و آرایش جناحهایشان نیست. در نفس وجودی شان است. در زمینی است که مردم زیر پایشان داغ کرده اند. این رژیم با بحران زاده شده است. یک وصله ناجور بر پیکر جامعه ای که اسلام نمیخواهد٬ حکومت اسلامی نمی خواهد. استبداد نمیخواهد. آپارتاید جنسی نمیخواهد. حجاب نمیخواهد. فقر و فلاکت نمیخواهد. و مدتهاست که دست به کار بزیر کشیدن اش شده اند.

یک بخش از این اوباش بقاء خود را در تعرض هر روزه بر علیه مردم میدانند. میگویند "حمله" و "تعرض" بهترین "دفاع" از حاکمیت آدمکشان اسلامی است. سیاست جناح راست اساسا بر این پایه استوار است. تعرض وحشیانه به اعتراضات مردم٬ برپایی چوبه های دار٬ تجاوز و سرکوب وحشیانه و تعرض به معیشت مردم برای گرسنگی دادن به آنها جملگی از اجزاء سیاست این اوباش است. سیاست حذف سوبسیدها نیز تماما چنین اهدافی را مد نظر دارد. قرار است به بقاء رژیم اسلامی کمک کند. اما در پس هر دور با موجی از اعتراضات در جامعه مواجه میشوند. ابزار سرکوب مدتهاست که کارآیی خود را از دست داده است. عاملی در جهت جری شدن بیشتر مردم است.

دعواهای میان باندهای مختلف مجلس و دولت بر سر چگونگی حذف سوبسیدها و تعرض به مردم بخشی از کشمکشهایی است که ولی فقیه این اوباش هم نتوانسته است فعلا سر و ته اش را هم بیاورد. حتی راستهای مجلس نگران ابعاد تعرض اقتصادی به معیشت مردم اند. دعوایشان بر سر ٢٠ هزار میلیارد تومان یا ٤٠ هزار میلیارد تومان است. احمدی نژاد و باند دولتی اش میخواهد کل این ٤٠ میلیارد دلار را در سال اول بر هزینه زندگی مردم تحمیل کند. مجلس به سرکردگی لاریجانی نگران این است که ٤٠ هزار میلیارد تومان میتواند عواقب ناگواری در ابتدا برایشان داشته باشد. به ٢٠هزار میلیارد تومان چپاول در سال اول راضی است. با این تضمین که چنانچه از این مساله جان سالم به در ببرند بقیه اش را در سال بعد چپاول کنند. این جوهر دعوایشان است .

سیاست احمدی نژاد اعمال شوک و بهت اقتصادی و تعرض گسترده است. میخواهند کاری کنند که منجر به "تغییر رفتار مصرفی" مردم شود. به زبان آدمیزاد ابعاد این تعرض باید چنان باشد که مردم کمتر بخورند٬ کمتر مصرف کنند و کلا توان خرید اقلام مورد نیاز خود را حتی در سطح کنونی نداشته باشند. بطوریکه افزایش سرسام آور قیمتها که در نتیجه حذف سوبسیدها حاصل میشود٬ عاملی در جهت "افزایش تورم" نباشد. یعنی در معادله عرضه و تقاضا باید آنقدر تقاضا را کاهش دهند که افزایش احتمالی قیمتها را خنثی کند و "تورمی" ایجاد نشود. اینهم راه حل اسلامی برای مقابله با تورم در نظام سرمایه داری است؟! کثیف و ضد انسانی و اسلامی !

آنچه لاریجانی به احمدی نژاد میگوید گویای عمق جنایتی است که در شرف وقوع است: "اما همانگونه که مستحضرید دلایل قوی دیگری وجود داشت که باز مجلس مصلحت ندانست که شوک یکباره به زندگی اقتصادی مردم وارد شود. استدلال محوری حضرت عالی این بود که تغییرات در قیمت ها باید به نحوی باشد که تغییر در رفتار مصرفی را باعث شود. و با تعبیری مثلا ٢٠ درصد تغییر در قیمت ها چنین نتیجه ای را شاهد نخواهیم بود. این منطق درستی است اما مستحضرید که رقم بیست هزار میلیارد تومانی که مجلس برای تغییر قیمت های حامل های انرژی در نظر گرفت به هیچ وجه تغییرات ٢٠ درصدی قیمت ها نیست. بحث بر سر چند برابر شدن قیمت هاست که طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت٬ لکن مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمت ها در سناریو چهل هزار میلیارد تومانی که میتواند فشار زیادی به مردم وارد کند٬ موافق نبود".
 
تکان دهنده است. یک مشت آدمکش حرفه ای نشسته اند و راجع به اینکه چقدر به مردم گرسنگی بدهند٬ بحت "اقتصادی" میکنند.
 
این تعرض اقتصادی را باید در هم شکست. اول ماه مه نزدیک است. طبقه کارگر با شکل دادن به مجامع عمومی و شوراهای کارگری باید پرچمدار مقابله با این تعرض شود. تمامی این اوباش آدمکش و چپاولگر را در فردای سرنگونی رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران محاکمه خواهیم کرد. آن روز دور نیست ! *