مقام زن در اسلام
در جواب زهرا رهنورد
نيما انصارى

 زهرا رهنورد که برای نجات نظام اسلامى و دستگاه دين تلاش ميکند٬ با بوق کرنا راه انداختن حول هجوياتى مانند "اسلام دین مترقی هست" و میتواند خودش را با دنیای مدرن وفق بدهد٬ از "اجتهاد نو و پویا" دم میزند و مدعی هست که با جنبش سبز یعنی همان اجتهاد نو و پویایش هوای تازه را زنان استشمام خواهند کرد. گفتن اينکه دين و مذهب "مترقى" است٬ حالا هر نوعش که باشد٬ مثل اينست که بگوئيد تاريکى روشنائى است و آزادى اختناق است. امروز هر دانش آموز هم ميداند که اين وحشيها که در ايران و عراق و افغانستان سرکارند از کدام آخور نان ميخورند و اموراتشان با چه بايد ها و نبايدهائى ميگذرد .

زهرا رهنورد که خود از طراحان و مبلغين قوانین ضد زن میباشد کوچکترین اشاره ای به  خواستهای واقعى زنان نکرده و نمیتواند بکند. کسی که خود مدرس و مبلغ قوانین ضد زن و قرون وسطایی اسلام است چه حرفی میتواند از آزادی زن بزند؟ این "بانوی سبز" مثل دیگر اصلاح طلبان حکومتى دیروز و امروز آمده است که  به چشم توده های به تنگ آمده از قوانین ارتجاعی و ضد بشری و ضد زن اسلام خاک بپاشد. هدف اينها نجات نظام٬ نجات اسلام٬ و نجات حکومت سرمايه دارى است. زهرا رهنورد٬ شیرین عبادی٬ و دیگر اصلاح طلبان چپ و راست و قدیم و جدید از منافع طبقه ای که به آن متعلق هستند دفاع ميکنند٬ و برای نجات سرمایه داری و اسلام سیاسی در ایران از هر رنگی استفاده خواهند کرد. سبز٬ زرد٬ سياه و... برای اینها مهم نیست. مهم نجات "حکومت اسلامى عزيز" از گزند سرنگونى طلبى مردم و انقلاب کارگرى در ايران است .

بقول منصور حکمت: "عده اى فکر میکنند دین اعتقادات مردم است. اینطور نیست! دین یک صنعت است. صاحبى دارد. به نفع عده اى است و باعث ثروت مادى و قدرت سیاسى طیف معینى در جامعه میشود و به یک حاکمیت سیاسى و طبقاتى در جامعه خدمت میکند. مذهب صنعتى است که میلیاردها دلار پول در آن جابجا میشود. هزینه تبلیغاتش توسط این پولها پرداخت میشود. این پولها را با کلاهبردارى و اخّاذى از جیب مردم بیرون میکشند. در ایران که این پولها را از طریق دولت از جیب مردم درمیآورند. این یک دستگاه نشر اکاذیب است. دروغ تحویل مردم میدهند. مردم را میترسانند. مردم را در این دنیا از خشونت میترسانند و در آن دنیا از عقوبت. این درست مثل مافیا است. نهاد مذهبى، چه مسیحیت باشد، چه اسلام چه یهودیت، قبل از اینکه مجموعه اى از باورهاى اجتماعى باشد، یک ساختمان و عمارت بزرگ اجتماعى است که روى پاى خودش ایستاده، مالیات میگیرد، پول میگیرد و خرج بقا و حاکمیت خودش میکند "

نخير خانم رهنورد٬ دين اسلام یک اعتقاد نيست که مردم باید به آن وابسته باشند. دين دکان شما و برادران تان در جمهوری اسلامی است. دين دکان جنبش اسلام سياسى براى برگرداندن مردم به عهد محمد و هاجر و زينب است. دين بيان جنايتکارانه ترين اعمال عليه زن و انسان امروز است که در دست سرمايه دارى مثل هيولائى به جان مردم افتاده است. شما خادم اين دستگاهيد و مجبوريد اينگونه حرف بزنيد. شما مدافع نظامى هستيد که  بر مبنای استثمار نیروی کار و غارت ثروت جامعه و يک اختناق گسترده اسلامى بنا شده است. اين نظام در یک بحران عمیق سیاسی٬ اقتصادی و فرهنگى دست و پا ميزند و مردم نميخواهندش. شما و حاج آقا موسوى و ديگر شرکاى جنايت سه دهه گذشته به میدان آمديد که همين نظام و همين منافع آخوند سرمايه دارها و پاسدار سرمايه دارها را نجات دهيد. آمده ايد که زنان را ساکت کنيد تا نظم بردگى اسلامى را درهم نکوبند و مثلا به چادر گل گلى رضايت دهند. آمده ايد که کارگر و زحمتکش را دنبال خود بکشيد و مانع جنبش شان براى آزادى جامعه شويد. مهم نيست چه ميگوئيد٬ قرائت تان از اسلام نوع خمينى جنايتکار است يا محمد جنايتکارتر يا طالبان و غيره٬ مهم اينست که اين خزعبلات وسيله اى براى همين منافع است. شما از اسلام و نظامى دفاع میکنيد که در طول سه دهه حاکمیت خونبار خود رکورد دار فقر و فحشا و بیکاری و اعتیاد شده است.  خانم رهنورد شما مدافع اين نظم با تمام مردسالارى٬ جنايت٬ فقر و فلاکت٬ زندان و تجاوز٬ آپارتايد جنسى و اختناق و سرکوبش هستيد. فوقش ميگوئيد خامنه اى کمتر انحصار طلب باشد و سهم بقيه شرکاى جنايت را در نظر بگيرد. همين. جنبش شما نه فقط ربطى به آزادى با هر روايتى ندارد بلکه عميقا ضد آزادى و برابرى است.

نخير خانم رهنورد٬ اين نسل آمده تا حساب اسلام را کف دستش بگذارد. دوره ترهاتى مانند "اسلام مترقی و اجتهاد مترقی و سبز" تمام شده است. زهرا رهنورد و شرکاى اصلاح طلب حکومتى آگاهانه ميدانند دنبال چه هستند. حساب ما با اينها روشن است. اما براى کسانى که هنوز ممکن است توهمى به اين جماعت و اسلام شان داشته باشند از زبان خود محمد و قرآن و اسلام "رحمانى" مشتى از خروار بشنويد تا معلوم شود اين خانم و جنبش ارتجاعى بقاى حکومت از چه دفاع ميکنند. نمونه هاى زير نشانگر این است که زن چه جایگاه خفت باری در اسلام دارد. حتى اگر اين نمونه ها نباشند٬ تجربه واقعى زنان و مردم در کشورهاى اسلام زده به اندازه کافى ماهيت کثيف اسلام و قوانين اش را برملا ميکند. همین امروز در عصر علم و تکنولوژی قرآن و نهج البلاغه شالوده قوانین مجازاتهای اسلامی و قانون اساسی ايران و احکام بيدادگاههاى اسلامى را تشکيل ميدهد.
***

سوره نساء (زنان) آیه ٢۴
و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند (منظور زنانی است که در جنگ اسیر مسلمانان شده باشند.) از کتاب خدا پیروی کنید. و جز اینها زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خویش مهری بپردازید و آنها را به نکاح درآورید نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانی را که از آنها تمتع میگیرید واجب است که مهرشان را بدهید. و پس از مهر معین در قبول هرچه که بدان رضا بدهید گناهی نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است .

سوره نساء (زنان) آیه ٢۵
هرکس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان مومنه را به نکاح خود در آورد از کنیزان مومنه ای که مالک آنها هستید به زنی گیرد. و خدا به ایمان شما آگاه تر است. همه از جنس همدیگرید. پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید و مهرشان را به نحو شایسته ای بدهید. و باید که پاکدامن باشند نه زناکار و نه از آنها که به پنهان دوست میگیرند. و چون شوهر کردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است. و این برای کسانی است که بیم دارند که به رنج افتند. با این همه، اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است .

سوره النساء (زنان) آیه ٣۴ صفحه ٨۵
مردان، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه میدهند، بر زنان تسلط دارند. پس زنان شایسته، فرمانبردارند و در غیبت شوی عفیفند و فرمان خدای را نگاه میدارند. و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید، اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است .

سوره نساء (زنان) آیه ١٧٦
از تو فتوی می خواهند، بگوی که خدا در باره کلاله برايتان فتوی می دهد: هر گاه مردی که فرزندی نداشته باشد بميرد و او را خواهری باشد، به آن خواهر نصف ميراث او می رسد. اگر خواهر را نيز فرزندی نباشد، برادر از او ارث می برد. اگر آن خواهران دو تن بودند، دو ثلث دارايی را به ارث میبرند و اگر چند برادر و خواهر بودند  هر مرد برابر دو زن می برد. خدا برای شما بيان می کند تا گمراه نشويد و او از هر چيزی آگاه است .

سوره نور آیه ٦ صفحه ٣۵١
و کسانیکه زنان خود را به زنا متهم میکنند، اگر نتوانند ۴ شاهد پیدا کنند میتوانند خود چهار بار شهادت بدهند در راه خدا که او از راستگویان است. (این عمل را لعان گویند ).

سوره نور آیه ٣١ صفحه ٣۵۴
و به زنان مومن بگو که چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه خود نگه دارند و زینتهای خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینتهای خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر بردار خود یا پسر خواهر خود یا زنان همکیش خود، یا بندگان خود، یا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند، یا کودکانی که از شرمگاه زنان بیخبرند و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده اند دانسته شود. ای مومنان همگان به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار گردید.

سوره بقره آیه ٢٢٣ صفحه ٣٦
زنانتان کشتزار شما هستند. هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید. و برای خویش از پیش چیزی فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد و مومنان را بشارت ده .

سوره بقره آیه ٢٢١
زنان مشرکه را تا ایمان نیاورده اند به زنی نگیرید و کنیز (برده) مومنه بهتر از آزاد زن مشرکه است، هرچند شما را از او خوش آید. و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند زن مومنه مدهید. و بنده (برده) مومن بهتر از مشرک است، هرچند شما را از او خوش آید. اینان به سوی آتش دعوت میکنند و خدا به جانب بهشت و آمرزش. و آیات خود را آشکار بیان میکند، باشد که پند گیرند .

سوره بقره آیه ٢٣٠ صفحه ٣٧
پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به نکاح مردی دیگر در آید، و هرگاه آن مرد زن را طلاق دهد، اگر میدانند که حدود خدا را رعایت میکنند رجوعشان را گناهی نیست. اینها حدود خدا است که برای مردمی دانا بیان میکند .

سوره نساء (زنان) آیه ٣ صفحه ٧٨
اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هرچه شما را پسند افتد، دو دو و سه و سه و چهار چهار به نکاح (نکاح در عربی یعنی سپوختن) در آورید. و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید یا هرچه مالک آن شوید. این راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشوید .

سوره نساء (زنان) آیه ١١ صفحه ٧٩
خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است. و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست. و اگر یک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندی باشد هر یک از پدر و مادر یک ششم میراث را برد. و اگر فرزندی نداشته باشد و میراث بران تنها پدر و مادر باشند، مادر یک سوم دارایی را برد. اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت وام او یک ششم باشد. و شما نمیدانید که از پدران و پسرانتان کدامیک شما را سودمند تر است. اینها حکم خداست، که خدا دانا و حکیم است .

سوره نساء (زنان) آیه ١۵ صفحه ٨١
و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا میشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهید. اگر شهادت دادند آنها را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی در پیش پایشان نهد. *