گفتگو با شهلا نوری در مورد کنفرانس بین المللی سازمان آزادی زن بمناسبت ۸ مارس
سازمان آزادی زن
یک راه پر پیچ و خم را طی کرده است

یک دنیای بهتر: سازمان آزادی زن و ابتکار فمینیستی اروپا یک کنفرانس بین المللی بمناسبت ۸ مارس در شهر گوتنبرگ٬ سوئد سازمان داده است. این سومین سال است که سازمان آزادی زن به چنین امری اقدام کرده است. هدف شما از سازماندهی این کنفرانس های بین المللی چیست؟

شهلا نوری: جنبش ما و فعالین سازمان آزادی چه در ظرف سازمان آزادی زن و چه پیش از تشکیل آن در طول مبارزه دائمی علیه زن ستیزی و در جهت هرچه گسترده تر کردن جنبش آزادی زن کنفرانسهای بسیاری سازمان داده اند. اما اینجا منظور از کنفرانس های بین المللی است که سازمان آزادی زن در رابطه با آزادی زن، نقش مذهب و امر سکولاریسم سازمان داده است. اولین کنفرانس در سال 2008 با جهتگیری ایجاد یک قطب بین المللی در مبارزه با جنبش اسلامیستی و لزوم سکولاریزه کردن جوامع تحت سلطه اسلام برگزار شد.  دومین کنفرانس با تم " نقش مخرب مذهب در زندگی و بر حقوق زنان، چرا سکولاریسم اساسی است" در روز 7 مارس 2009 برگزار شد. کنفرانس امسال نیز بر مسائل مهم و اساسی تمرکز خواهد کرد. رابطه آزادی زن با سکولاریسم و مبارزه با حاکمیت مذهب، همبستگی با زنان در سراسر جهان در مبارزه شان برای آزادی و برابری، امنیت و علیه خشونت و همچنین پشتیبانی از زنان در ایران در مبارزه رو در رو با یکی از زن ستیزترین نظامهای دوران معاصر، در این روزهای سخت و هیجان انگیز، محور اصلی این کنفرانس است .

یک دنیای بهتر: لیست سخنرانان بسیار جالب توجه است. دو میهمان بخصوص توجه را جلب میکند٬  نوال السعداوی و ملالی جویا. چرا تصمیم گرفته اید که این سخنرانان را گرد هم آورید؟ آیا این کنفرانس بر اسلام و جنبش اسلام سیاسی تاکید ویژه دارد؟

شهلا نوری: کاملا درست است! در چند سال گذشته  تحرکات و حملات جنبش اسلامی نه تنها در کشورهای تحت حکومت اسلامی بلکه در کشورهای غربی از رشد چشمگیری برخوردار گشته است. اسلامیستها در دل اروپا زن را به جرم رابطۀ خارج از ازدواج سنگسار می کنند، دختران خود را به قتل می رسانند و در ابعادی بسیار عظیم، آنها را وادار به ازدواج اجباری می کنند. عقب نشینی از مبانی سکولاریسم در اروپا باعث رشد نمادهای اسلام سیاسی گشته و کودکان خانواده های "مهاجر" از بسیاری از امکانات تحصیلی مساوی محروم گشته اند.
 
فقر و فروش کودکان از طرفی و مافیای صنعت "فحشا" از طرف دیگر، عدم امنیت زنان در شرایط جنگی، مهاجرت به غرب و تحمیل قوانین شریعه در غرب برای به انقیاد کشاندن زنان مهاجر بخشی از فاکتورهای تعین کننده در جهت جلب آکتیویستهایی است که حاضرند نه تنها در محل زندگی خود بلکه در سطحی جهانی مبارزه علیه جنبش اسلامیستی را به پیش ببرند. دو مهمان ویژۀ امسال هم چهره ای خاص به کنفرانس داده اند و توجه های بسیاری را به خود جلب کرده اند. بخصوص آنهایی که با عینک نسبیت فرهنگی حقوق زنان را جهانشمول نمی بینند و هر نوع خشونت علیه زنان، از جمله خشونت ناموسی را در همه نقاط جهان خشونت خانگی مینامند و عملا با چنین نام گذاری اهمیت این خشونت را تقلیل می دهند، قطعا می توانند با مشاهده و گوش فرا دادن به سخنرانیهای این کنفرانس، به این نتیجه برسند که " دیگر دیر است" باید جهان را از چنگ بربریت قرون وسطایی بیرون کشید .

یک دنیای بهتر: در اطلاعیه کنفرانس اعلام شده که یک تم کنفرانس همبستگی با جنبش آزادی زن در ایران است. چرا این تم را انتخاب کرده اید؟

شهلا نوری: جنبش آزادی زن جایگاه بسیار مهمی در جنبش بین المللی آزادی زن و بویژه در منطقه دارد. شرایط خطیر جامعه ایران در ماه های اخیر و نقش مهم جنبش آزادی زن در خیزش مردم توجه و تحسین جهانیان را برانگیخته است. جلب همبستگی و پشتیبانی بین المللی اهمیت بسیاری در پیروزی مبارزات آزادیخواهانه مردم و زنان در ایران دارد. از این رو ما بر آن شدیم که به این امر جایگاهی درخور در کنفرانس بین المللی ۸ مارس خود دهیم. بعلاوه، تلاش برای جلب همبستگی بین المللی با جنبش آزادی زن و جنبش های آزادیخواهان در ایران یکی از فعالیت های دائمی سازمان آزادی زن بوده است.
 
یک دنیای بهتر: موقعیت و جایگاه سازمان آزادی زن در جنبش بین المللی آزادی زن را چگونه ارزیابی میکنید؟

شهلا نوری: جنبش آزادی زن گرایش رادیکال جنبش حقوق زن را نمایندگی میکند. مبارزه برای آزادی بی قید و شرط و برابری کامل زن و مرد امر و فعالیت همیشگی سازمان آزادی زن است.  سازمان آزادی زن خواستهای جنبش آزادی زن  را با صدای رسا اعلام کرده است. با توجه به اینکه ستون فقرات جنبش اسلامیستی و اسلام سیاسی در کشور ایران است، ما راه پر پیچ و خمی را طی کرداه ایم.
 
گاها متقاعد کردن جهان پیرامون که مردم ایران را مردمی "مسلمان" خطاب می کنند کار آسانی نبوده است. اینبار اما مردم جهان بدون هیچ واسطه ای شاهد خیزش مردمی و حضور زنان در صف مقدم جنبش اعتراضی علیه تبعیض و آپارتاید جنسی موجود در رژیم اسلامی بوده اند. از تابستان گذشته تا به امروز جریانات و سازمانهای بسیاری منشورها و بیانیه های بخصوص در آستانه روز جهانی زن صادر کردند. بسیاری پا به میدان مبارزه علیه رژیم اسلامی گذاشتند و بسیاری با زیرکی و با برجسته کردن مطالبات حقوقی زنان، دست به حمایت جناح مغضوبِ انتخابات نمایشی اخیر ایران زدند. سازمان آزادی زن اما به منظور مبارزه بی امان با تمامی تلقیات و ارزشهای مردسالارانه و زن ستیزانه و سازماندهی و رهبری جنبش پر قدرت رهایی زن در ایران بنیانگذاری شده است و طی دهه گذشته نه تنها در ایران که آپارتاید جنسی به شکل توحش آمیزی حکم می راند، بلکه در بسیاری از پیشرفته ترین جوامع امروز بشر، اقدامات عاجلی را برای امحاء کامل نابرابری بین زن و مرد پیش برده است .

آزادی زن معیار آزادی جامعه است! این شعاری است که امروز در اشکال توده ای به میان مردم آمده اما فراموش نکنیم که بدون برابری زن و مرد آزادی زن متصور نیست و بدون سرنگونی رژیم اسلامی، آزادی و برابری متصور نیست !

از این رو از خوانندگان عزیز می خواهم تا به سازمان آزادی زن بپیوندند تا در کنار هم برای رهایی از ارتجاع اسلامی حاکم بر زندگی مردم ایران تلاش کنیم . *