٨ مارس٬ چه بايد کرد؟
گفتگو با آذر ماجدى


 
يک دنياى بهتر: روز جهانى زن در راه است. تحولات سياسى اخير مهر و نشان قوى زنان را برخود دارد. دراين وضعيت ويژه٬ به نظر شما٬ روز جهانى زن در دنيا و مشخصا در ايران چه ويژگيهائى بايد داشته باشد؟
 
آذر ماجدى: ۸ مارس یک روز مهم بین المللی در جنبش آزادیخواهی، برابری طلبی و سوسیالیستی است. باید کوشید این وجه ۸ مارس را در اذهان زنده کرد. در کشورهای مختلف، این روز گرامی داشته میشود، ما باید بکوشیم وجه رادیکال آزدایخواهی و برابری طلبی این روز را زنده کنیم. تا آنجا که به ایران بازمیگردد، ۸ مارس علاوه بر این وجه و خصلت بین المللی، یک اهمیت بومی نیز دارد. سی و یک سال پیش در این روز یک جنبش گسترده و نوین آزادی زن در ایران متولد شد. این جنبش در همان اولین روزهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به خیابان آمد تا اعتراض خود را به قوانین اسلامی، بخصوص حجاب اجباری اعلام کند. این جنبش موفق شد در اولین مرحله رژیم را عقب بنشاند. و از آن پس یک جنگ و مبارزه دائمی در اشکال فردی یا گروهی، در شکل مقاومت یا تعرض میان جنبش آزادی زن و رژیم اسلامی تداوم یافته است .

جنبش آزادی زن یک دشمن سرسخت و آشتی ناپذیر رژیم اسلامی و جنبش اسلامیستی است. رژیم اسلامی از همان ابتدا این دشمن سرسخت را در مقابل خود یافت. سرکوب خشن، شلاق، سنگسار، اعدام، تجاوز و شکنجه نتوانسته است این جنبش را خاموش کند. و اکنون نزدیک به یک سال است که این جنبش با قدرت و قاطعیت تحسین برانگیزی در پیشاپیش خیزش مردم علیه رژیم اسلامی قرار گرفته است. ۸ مارس یک فرصت بسیار مناسب برای نشان دادن انزجار و نفرت مان نسبت به این رژیم جنایتکار و زن ستیز است. در این روز باید "نه" خود را با قاطعیت هر چه بیشتری به این رژیم اعلام کنیم .

در بسیاری از مراسم ۸ مارس در سطح بین المللی، همبستگی با جنبش آزادی زن در ایران به یکی از تم های اصلی این مراسم بدل شده است. جنبش آزادی زن در ایران از موقعیت و جایگاه بسیار بالایی نزد جنبش بین المللی حقوق زن برخوردار است .
 
يک دنياى بهتر: سياستها و شعارهاى روز ٨ مارس کدامند؟ در وضعيت امروز چه مسائلى براى پيشروى جنبش آزادى زن محورى و کليدى اند؟ حزب چه سياستى را دنبال ميکند؟
 
آذر ماجدى: مبارزه علنی و رو در رو، البته با رعایت اصول امنیتی، باید در دستور مردم قرار گیرد. اکنون ۸ ماه است که مردم علیه این رژیم اعلام جنگ علنی کرده اند و در جنگ تن به تن با اوباش اسلامی شجاعت و قهرمانی های بی نظیری را به نمایش گذاشته اند. ۸ مارس یک روز مهم است. روز ما آزادیخواهان و برابری طلبان است. روز نفی و نه به جمهوری اسلامی است. باید بکوشیم در هر جایی که مقدور است تظاهرات و مراسم گرامیداشت ۸ مارس را برپا داریم. "ستم بر زن موقوف"، "نه به حجاب اسلامی" و "نه به آپارتاید جنسی" شعارهای اصلی ما در این روز است .

باید از پیش به استقبال این روز رفت. شعار نویسی بر دیوارها یک روش مهم است. "حکومت ضد زن سرنگون، سرنگون" باید به یک شعار اصلی و مهم نه فقط در این روز، بلکه در جنبش آزادیخواهانه مردم علیه رژیم اسلامی بدل شود. اکنون از جانب رژیم اسلامی و نیروهای اصلاح طلب حکومتی و ملی – اسلامی تلاش میشود که جنبش آزادی زن را به چانه زنی در دالان های مجلس و قانونگذاری بکشانند. این روزها رژیم لایحه خانواده اسلامی را به تصویب رسانده است. این یک ترفند برای منحرف کردن اذهان از مبارزه در خیابان و رو در رو با رژیم و کشاندن آن به چانه زدن های حقوقی و پیش پا افتاده است. جنبش ملی – اسلامی این تاکتیک را اتخاذ کرده است و به اعتراض و بحث حول لایحه خانواده اسلامی مشغول شده است. این یک انحراف تاکتیکی است. یک ایستگاه توقف جدید در مقابل جنبش اعتراضی و رادیکال مردم علیه رژیم اسلامی است .

اکنون خیزش مردم و جنبش آزادیخواهانه مردم از این بسیار پیشرفته تر است که بخواهد سر این لایحه ارتجاعی به چانه زنی بنشیند. به التماس و استغاثه به درگاه ایادی رژیم در مجلس اسلامی برود و از آنها طلب کند که اجازه همسر اول را برای اختیار همسر بعدی در قانون حفظ کنند. اکنون مردم دارند در خیابانها با صدای رسا فریاد میزنند: "جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم!" "خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه!" دارند عکس های خامنه ای و خمینی را پاره و لگد مال میکنند، قران آتش میزنند، در چنین شرایطی چانه زدن بر سر این لایحه برای این خواست های پیش پا افتاده بمعنای عقب کشیدن جنبش آزادی زن است. اکنون مساله بر سر سرنگونی جمهوری اسلامی و الغای کلیه قوانین ضد زن اسلامی است. این حقیقت را باید در ۸ مارس با صدای رسا اعلام کنیم .
 
يک دنياى بهتر: تشکل يک نياز و سوال امروز جامعه و زنان مبارز و آزاديخواه است. از نظر شما چه بايد کرد؟ چه الگوهائى را براى متشکل شدن زنان پيشنهاد ميکنيد؟
 
آذر ماجدى: تشکل یکی از مهمترین مسائل امروز جنبش آزادیخواهانه مردم است. مبارزات مردم بدون تشکل با مشکلات و مشقات  بسیار بیشتری مواجه است. متشکل شدن مردم چه در تشکلات توده ای مانند شوراها و چه در حزب سیاسی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، یک اصل مهم و فوری شرایط خطیر امروز جامعه است. فراخوان حزب به مردم ایجاد شوراها در محیط کار و محل زیست است. تشکیل شورای سرخ ها یک آلترناتیو بسیار مهم است که میتواند قطب آزادیخواهی و برابری طلبی، قطب سرنگونی طلب جامعه را، بویژه جوانان را بخود جلب کند. در رابطه با جنبش آزادی زن نیز شورا وشورای سرخ ها ظروف بسیار مناسب تشکل و تشکل یابی است .

بعلاوه تشکیل سازمان آزادی زن در محیط زیست یا در مدارس و دانشگاه ها یک روش بسیار مناسب جلب و گرد آوردن فعالین و مدافعین رادیکال حقوق زن در جامعه است. ما توصیه میکنیم که فعالین آزادی زن برای ساختن سازمان آزادی زن و اعلام علنی آن، بمحض آنکه شرایط را مساعد تشخیص میدهند، سریعا اقدام کنند. روشن است که حزب همه افراد کمونیست و رادیکال را به پیوستن به حزب اتحاد کمونیسم کارگری دعوت میکند. جای هر انسان کمونیست، هر آزادیخواهی که خواهان آزادی بدون قید و شرط و برابری واقعی، یعنی برابری اقتصادی و اجتماعی مردم است، در حزب اتحاد کمونیسم کارگری است .

بعلاوه، آنجا که امر آزادی زن امر فعالین معینی را تشکیل میدهد، سازمان آزادی زن ظرف بسیار مناسبی است. فراخوان ما به این فعالین چنین است: سازمان آزادی زن را در محل خود، در محیط کار و تحصیل خود تشکیل دهید، با ما تماس بگیرید و در اولین فرصت مناسب این سازمان را بطور علنی اعلام کنید. ما باید متشکل شویم و متشکل و متحد به جنگ این رژیم سرکوبگر و جنایتکار برویم. تشکل یک سلاح مهم مبارزه ما وشرط پیروزی است .
 
يک دنياى بهتر: سازمان آزادى زن و ابتکار فمينيستى اروپا بمناسبت ٨ مارس برگزارى يک کنفرانس بين المللى را در گوتنبرگ سوئد تدارک ديده است. اين کنفرانس ميخواهد به چه مسئله اى در شرايط امروز بپردازد و چه فراخوانى دارد؟
 
آذر ماجدى: سازمان آزادی زن از زمان تاسیس، ۸ مارس را با سازماندهی کنفرانس ها گرامی داشته است. پیش از تشکیل سازمان آزادی زن در سال ۲۰۰۲، ما در قالب نشریه مدوسا ۸ مارس را گرامی میداشته ایم و با تشکیل کنفرانس های متعدد میکوشیدیم مساله زن و امر رهایی زن را مورد بررسی قرار دهیم. ملزومات آزادی زن و موانع آنرا بررسی کنیم. سازمان آزادی زن موفق شده است جایگاه بسیار معتبر و بالایی در جنبش بین المللی حقوق زن بدست آورد. ما اکنون بطور مشخص سه سال است که با سازماندهی کنفرانس های بین المللی بر مساله آزادی زن و سکولاریسم متمرکز شده ایم. در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز در کشور سوئد کنفرانس های بین المللی سازمان دادیم که بسیار موفق بود و خبر و گزارشات آن وسیعا انعکاس یافت .

امسال بر مبنای موفقیت های سال های گذشته و همچنین کنفرانس هایی که در همکاری با ابتکار فمینستی اروپا سازمان داده شده است، آخرین آنها در کشور مقدونیه بود، تصمیم گرفتیم که ابعاد این فعالیت را گسترده تر کنیم. ما امسال دو میهمان مهم در کنفرانس مان داریم. نوال السعداوی، نویسنده و فعال قدیمی و سرشناس حقوق زن از مصر بعنوان میهمان افتخاری کنفرانس دعوت شده است. این انسان بیش از ۶۰ سال مبارزه خستگی ناپذیر برای حقوق زن و ایجاد جامعه ای آزادتر، برابر تر و عادلانه تر پشت خود دارد. باید چنین انسان ها و فعالیت هایی را ارج گذاشت. ملالی جویا یک فعال کاملا متفاوتی است. وی یک زن جوان و شجاع است که در افغانستان در مقابل شیوخ مرتجع اسلامی حکومت افغانستان ایستاده است. ملالی بعنوان نماینده یک نسل جوان مدافع حقوق زن و علیه حکومت ارتجاع و مذهبی اسلامی در کنفرانس ما شرکت دارد .

ما کوشیده ایم فعالین متعددی را از کشورها و نسل های مختلف گرد آوریم و بر هدف مشترک تاکید کنیم، با مبارزه زنان برای آزادی و برابری در سراسر جهان اعلام همبستگی کنیم. بکوشیم به یک جنبش بین المللی برای آزادی زن و سکولاریسم دامن بزنیم. همبستگی با جنبش آزادی زن در ایران در این شرایط سخت و خطیر یک تم دیگر کنفرانس است. سازمان آزادی زن خواهد کوشید مبارزات مردم ایران و بویژه زنان در ایران را در کنفرانس منعکس کند و شجاعت تحسین برانگیز آنها را به نمایش درآورد. جلب همبستگی فعال آزادیخواهان و برابری طلبان در سطح بین المللی نسبت به جنبش آزادیخوهانه مردم علیه رژیم اسلامی یکی از اهداف ما در ماه های اخیر بوده است. این کنفرانس یک واقعه تاریخی و بیاد ماندنی است. در این کنفرانس تاریخ ساخته میشود. امیدواریم بتوانیم فعالیت بسیار نزدیکتر و فشرده تری را میان این فعالین مختلف و جنبش هایی که نمایندگی میکنند ایجاد کنیم .

من در اینجا از این فرصت استفاده میکنم و از تمام علاقمندان به امر آزادی زن دعوت میکنم که در صورت امکان در این کنفرانس شرکت کنند. و با حضور خود کنفرانس را پرشورتر و پربارتر کنند. در طول کنفرانس فرصت بسیاری برای بحث در سالن فراهم خواهد بود. دوستان شرکت کننده میتوانند  نظرات خود را در این موقعیت ها طرح کرده و به اطلاع دیگران برسانند . *