عکس ندا- قفل به در سفارت و وحشی گری پلیس هلند
على طاهرى

روز پنج شنبه مصادف با 22 بهمن تظاهراتی در مقابل لانه گانگسترهای اسلامی در شهر لاهه برگزار شد. تدابیر امنیتی پلیس هلند برای مقابله با تظاهر کنندگان بیسابقه بود. دهها ماشین ضد شورش و چیزی بالغ بر بالای دهها مامور پلیس برای مقابله و سرکوب تظاهر کنندگان به جلوی خانه آدمشکان اسلامی آمده بود. حدود 6 جوان قصد حمله به سفارت را داشتند که توسط پلیس هلند بازداشت شدند. اما در این میان برای تمام کسانی که در این تظاهرات شرکت کردند یک صحنه بسیار دردناک و غم انگیز رخ داد. جوانی به نام علی که به دلایل امنیتی از بردن اسم خانوادگیش پرهیز میکنم با یک قفل قرمز و یک عکس ندا در وسط آن قصد قفل کردن در لانه قداره بندان اسلامی را داشت. ندا این سند پاک نشدنی جنایات جمهوری اسلامی! ندا انسانی که امروز هم آدمکشان دست از سر جنازه او بر نمیدارند و هزار و یک تهمت و اتهام و توهین نصیبش میکنند. هیچ جای دنیا قاتل مقتول را فریبکار ننامیده است. هیچ جای تاریخ کسی برای فریب شخص ثالث خود را به قتل نرسانده است. اما این جنایتکاران اسلامی مردم و مخاطبین و درجه شعورشان را با خود اشتباه گرفته اند. همه را مانند خود احمق فرض کرده اند! این مسائل دست به دست هم میدهد تا دل هر انسانی را به درد بیاورد. علی جوان 25 ساله که با خبر شدم برادرش در ایران در درگیری های اخیر دستگیر شده و به او مثل همیشه تهمت همکاری با اپوزیسیون را زده اند برای اینکه اعتراض خود را نشان بدهد قصد به دست زدن به این اقدام سمبلیک را داشته است!

اما در مقابل پلیس٬ آنهم در اروپا که فریاد دموکراسی خواهی قلابی گوش همه را کر کرده است٬ با مشت و لگد به جان علی می افتد. زیر چشم او  به طرز رقت باری صدمه دیده است. حتی در هلند قانونی وجود دارد که در صورت اقدامات آنارشیستی در تظاهرات شما فقط شامل جریمه میشوید. اما این شامل حال علی نشده است. از روز پنج شنبه در بازداشت به سر میبرد و او را بعد از بازداشت موقت به زندان شهر لاهه منتقل کرده اند و آنطور که در مکالمه کوتاه تلفنی به من گفت حدود 6 ماه تا یک سال باید در این زندان بسر ببرد. البته این توضیح را باید بدهم که از نظر دولت هلند علی یک فرد قانونی نیست. زیرا مدتی است پروسه پناهندگی اش بسته شده است و در این حالت یا باید مدت زندان را سپری کند یا به ایران برگردد. این دیگر ته جهنم است! این است لیبرالیسم هلندی! این را بخوانید مماشات دول اروپایی با رژیمهای خونخواری مانند جمهوری اسلامی! ماموران کثیف یگان ویژه در میدان حسن آباد در روز 22 بهمن در تهران جوانی را باتوم باران کردند. فیلم این صحنه در تمام خبرگزاریهای دنیا مخابره شد! همان روز هم پلیس یک کشور مثلا آزاد اروپایی یک جوان معترض را با مشت و لگد در هلند له کرد. در سوئد هم وحشيگرى را به اوج رساندند. شباهتها بيشتر از تفاوتها است.

به راستی فرق سگ های محافظ نظام سرمایه در کل دنیا در چیست؟ ذره ای در شقاوت از هم کمی ندارند. اگر جنبش های مدرن و با پشتوانه امروز در اروپا نبودند و در گذشته در برابر این نظام کثیف سرمایه قد علم نکرده بودند در خود همین اروپا چوبه های اعدام را در میادین عمومی میدیدیم! هر چند که بساط شکنجه های روحی و روانی و بدنی همین امروز در دل این اروپای به ظاهر متمدن گزارش میشود!

در این رابطه با وکیلی به نام بخارست تماس گرفتم. قبل از این قرار بود پرونده علی را قبول کند. اما همین اینکه شنید علی به زندان افتاده است و قضیه سیاسی است گفت من انرژی ندارم. این حضرت والا کتابی چاپ کرده بود برای دفاع از پناهنده های غیر قانونی و با دبدبه و کبکبه همه جا پز میداد و عکس یادگاری می انداخت. این آقای وکیل در هلند به یک آدم "چپ رادیکال" معروف است. وضعیت بقیه که روشن باید باشد!

اما همین امروز باید برای تو دهنی زدن به پلیش هلند آماده شد. نباید اجازه داد به راحتی با جمهوری اسلامی ساخت و پاخت بکنند. اينها که ادعا دارند کشور آزاد هستند و در یک کشور آزاد که تظاهرات جرمی نیست. چرا فقط باید برای یک تظاهرات خاص چنین هزینه سنگینی داد؟ در این باید شک کرد!

مرگ بر جمهوری اسلامی
تف به پلیس چه هلندی چه ایرانی چه هر جایی

علی طاهری