اخبار و گزارشات دريافتى

امکان تعطيلى نيروگاه اصفهان
نيروگاه منتظرى در شاهين شهر اصفهان به دليل عدم رعايت استاندارهاى زيست محيطى تعطيل ميشود. اگر تا فروردين ١٣٨٩ نسبت به تغيير سوخت مصرفى آن اقدام نشود اين نيروگاه تعطيل ميشود و خيل عظيمى از کارگران و کارکنان اين شرکت از کار اخراج ميشوند. اين نيروگاه يکى از مهمترين نيروگاههاى ايران است که در شاهين شهر در استان اصفهان ميباشد. به احتمال زياد اين کارخانه نيمه تعطيل ميشود.

کارگران عسلویه تحت فشار هستند
نبود قطعات یدکی بخشهای زیادی از مجموعه صنعتى عسلويه را تقریبا تعطیل کرده است. در حالی که کارگران حقوق ناچیزشان را هم درست حسابی نمی گیرند٬ از امکانات رفاهی تا ایمنی محیط کار ضریبش بشدت پایین آمده است٬ کارفرمايان بدون وقفه در حال تعدیل نیرو کار هستند و نبود قطعات یدکی و تحريم اقتصادی را بهانه قرار دادند. در این وسط شرکتهای پیمانکار داخلی و خارجی هستند که بابت هر پروژه میلیاردها بالا می کشند و کارگران گرسنه و بى تامين هستند.
 
پتروشيمى اهواز
يک کارگر اخراجى و با سابقه پتروشيمى اهواز از شرایط اسفبار کارگران اين مجتمع میگوید. دراينجا نيز مثل ساير مراکز صنعتى تعداد زیادی از کارگران قراردادی هستند. قراردادهائى يکطرفه و سفيد که کارفرما هر زمان هر طور دلش بخواهد آن را فسخ ميکند. اخیرا پتروشيمى تعدادی از کارگران را تحت عنوان اتمام قرارداد اخراج کرده است.

 پتروشیمی گچساران
طبق اخباری که به دست ما رسیده است پتروشیمی نوپای گچساران طی ماههای اخیر تعدادی 10 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. لازم به ذکر است که این کارخانه مدت زیادی نیست که راه اندازی شده است با کم بود مواد اولیه روبرو است و دست به تعديل نيروى کار زده است.

اختلاف در درون ارتش
 منبعى از اهواز از اختلافات شدید درون ارتش در جنوب ایران خبر ميدهد. نیروهای رده پایین ارتش از دستورات سرپیچی میکنند و رسما به فرماندهان ميگويند که شما آينده خود را در کشورهای عربی تامین کردید اما ما فردا باید پاسخگوى فرزندانمان باشیم. گزارش اشاره ميکند که یکی از سرلشکرهای این منطقه رسما اعلام کرده که هیچ همکاری با دولت نخواهد کرد . *