از طرف هما ارجمند مسئول كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی

در ارتباط با منجمد كردن حسابهای بانكی سران رژیم اسلامی،

آقای وارن بئومن،
سفیر دولت سوئیس در كانادا

اخیرا گزارشی از جانب خبرگزاری سی ان ان در رابطه با حسابهای بانكی سران جمهوری اسلامی در بانكهای خارج از ایران پخش شده است. این گزارش ضمیمه است. واقعیت این است كه رهبران، مقامات و عوامل جمهوری اسلامی بیش از ۳٠ سال است كه در حال كلاهبرداری و بالاكشیدن پول مردم هستند. لیست ارائه شده از طرف سی ان ان تنها بخش كوچكی از دزدیهای سران جمهوری اسلامی را نشان میدهد. بخصوص با خیزش اخیر مردم در ایران، شواهد بسیاری نشان میدهد كه رهبران جمهوری اسلامی در حال انتقال مبالغ هنگفتی از ثروت مردم به حسابهای بانكی خویش در بانكهای اروپایی و سوئیسی هستند. كمپین بین المللی جهت بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی انتظار دارد كه دولت سوئیس تشخیص دهد كه پولهای در حال انتقال قانونا و اصولا متعلق به مردم ایران است. همچنین از دولت سوئیس انتظار دارد كه تمامی حسابهای بانكی این اشخاص را فورا منجمد سازد .

همین جا بعنوان مسئول كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی خواهان یك نشست با شما در حضور دیگر فعالین این عرصه جهت تاكید و ارائه خواستهای ما در این رابطه هستم .

هما ارجمند
۲٩ ژانویه ۲٠۱٠