اعتراضات کارگری و گسترش سرکوب رژیم اسلامی
سرکوب رژیم را به نیروی اتحاد و تشکل عقب بنشانیم !

لوله چدنی اهواز
نیروی سرکوب رژیم اسلامی روز دوشنبه ۴ آبان، به تجمع اعتراضی کارگران لوله چدنی اهواز یورش برد. در اثر این حمله مزدوران تعدادی از کارگران مجروح و حداقل ۵۰ تن بازداشت شدند که از سرنوشت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.
 
کارگران لوله چدنی اهواز در اعتراض به عدم پرداخت ده ماه حقوق شان طی چهار روز در مرکز شهر اهواز دست به راهپیمایی و تجمع زدند. مردم شهر در این اعتراض به کارگران ملحق شدند و از آنها حمایت نمودند. نیروهای سرکوب انتظامی در سه روز اول محل اجتماع کارگران را محاصره کردند٬ اما در هراس از اوجگیری و گسترش اعتراض کارگران که با حمایت مردم نیز روبرو شده بود٬ روز دوشنبه به کارگران فرمان متفرق شدن دادند و زمانی که با مخالفت کارگران روبرو شدند وحشیانه به آنها حمله کردند .

نيشکر هفت تپه
 بدنبال اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱٣٨۶ به عدم پرداخت حقوق و برای دستیابی به حق تشکل که با اعمال فشار شدید و سرکوب رژیم اسلامی روبرو شد٬ تعدادی از کارگران دستگیر و زندانی شدند. بيدادگاه اسلامی، رهبران سنديکا جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، علی نجاتی، قربان علیپور و محمد حیدری را به شش ماه حبس تعزیری  و شش ماه حبس تعلیقی و سه سال "محروميت از کليه فعاليتهاى کارگرى" محکوم کرد .

کارگران به این حکم ضد کارگری اعتراض و به دادگاه تجدیدنظر شکایت کردند. اخیرا بيدادگاه تجدید نظر تشکیل و حکم بيدادگاه بدوی را تائید نموده است. این احکام در شرایطی برای فعالین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه صادر شده که کارگران هفت تپه حقوق خود را با تاخیر سه ماهه دریافت می کنند. همچنین مدتی قبل آقای علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از کار اخراج و از ورود به شرکت منع شد. بیش از ۶ ماه است که حقوق و مزایای او را قطع کرده اند. در پاسخ به شکایت علی نجاتی به حکم اخراج، اداره کار علت اخراج را غیبت طولانی اعلام کرده است. در حالی که غیبت او از کار بعلت بازداشتش توسط وزارت اطلاعات بوده است .

با صدور احکام زندانى براى هيئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه٬ حراست شرکت از ورود اعضاى هيئت مديره و فعالين سنديکا به شرکت جلوگيرى کرد. حراست شرکت با اشاره وزارت اطلاعات و مديريت مانع ورود به شرکت فریدون نیکو فرد، جلیل احمدی، رمضان علیپور و محمدحیدری مهر شد. گزارش شده است که داودی رئیس حراست شرکت نیشکر هفت تپه اخیرا تعداد افراد حراست شرکت را به ۲ برابر افزایش داده و از ۵۰ نفر به ۱۰۰ نفر رسانده است. افراد حراست با بیسیم در نقاط مختلف شرکت بخصوص در محل هایی که کارگران حضور دارند مستقر می شوند و هر گونه تجمع کارگران را بلافاصله گزارش میدهند .

محاکمه بازداشت شدگان اول ماه مه
تا کنون سه نفر از بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه امسال در تهران، توسط شعبه 28 بيدادگاه انقلاب اسلامی احضار و مورد محاکمه قرار گرفته اند. بر اساس احکام این بيدادگاه آقای محمد اشرفی به یک سال حبس و مهدی آموزش به مبلغ چهار میلیون ریال جریمه و یونس ارژنگ از اتهامات خود تبرئه شده است. همچنین آقایان علیرضا ثقفی و محسن ثقفی طی احضاریه ای کتبی قرار است 12 آبانماه مورد محاکمه قرار بگیرند .

رژیم اسلامی که در چند ماه اخیر بدنبال اعتراضات توده ای مردم، یک فضای سرکوب خشن بر کل جامعه حاکم کرده و تعداد بسیاری را دستگیر، شکنجه و به قتل رسانده است، بمنظور تحکیم شرایط سرکوب و خفقان به اعتراضات کارگری یورش برده و فعالین کارگری را به زندان محکوم کرده است. رژیم اسلامی میکوشد هر صدای حق طلبانه و هر اعتراض کارگری به شرایط فقر شدید٬ عدم پرداخت حقوق، اخراج، دزدی های سرمایه داران و تلاش برای دستیابی به حق تشکل را در نطفه خفه کند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری سرکوب و دستگیری کارگران را قاطعانه محکوم میکند و کارگران را فرامیخواند که متحدانه مجامع عمومی خود را تشکیل دهند و خواست های خود را به نیروی اتحاد، همبستگی و تشکل شان پیگیری نمایند. ما همه کارگران و نيروهاى سياسى را به اعتراض عليه جمهورى اسلامى دعوت ميکنيم. اين احکام بى پايه بايد لغو شوند. اعمال فشار به فعالين کارگرى بايد پايان يابد. فعالين کارگرى در بند از جمله ابراهیم مددی٬ منصور اسالو، مهدی فراحی شاندیز٬ و کليه زندانيان سياسى بايد آزاد شوند. این تلاش های رژیم حاکی از فشاری است که بخاطر مبارزات گسترده و توده ای مردم احساس میکند. رژیم میکوشد که مانع از گسترش مبارزات مردم شود٬ اما ما میتوانیم با استقامت و تلاش برای تشکل یابی خود رژیم اسلامی را عقب بنشانیم. این رژیم ضد انسانی سرکوبگر از هر سو زیر فشار قرار دارد. نباید اجازه دهیم که حتی یک لحظه از زیر فشار مبارزات و اعتراضات گسترده ما خلاص شود .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى
۶ آبان ١٣٨٨ – ٢٨ اکتبر ۲۰۰۹