همبستگی بین المللی
پنج شنبه 9 اوت ساعت یک بعدازظهر
گردهم آیی در مقابل سفارت ایران در پاریس

باردیگر نقض آزادی های سندیکایی و اقدامات حکومت برای سرکوب اتحادیه های مستقل یک مورد نگران کننده را در زمینه ی حقوق اساسی در ایران بوجود آورده است.

ث ژت و فدراسیون حمل و نقل آن از تصمیات اتخاذ شده بر علیه فعالان سندیکایی ایران اطلاع یافته و بدون کمترین تردیدی این رفتار حکومت را که با استفاده از نیروی دولتی در پی خفه کردن فعالیت های سندیکایی مستقل است محکوم می کند.

س ژت و فدراسیون حمل و نقل آن همبستگی کامل و همه جانبه ی خویش را به زنان و مردان ایرانی که علیرغم سرکوب , مبارزه برای آزادی های سندیکایی را ادامه می دهند ابراز می کند.

ث ژت به ویژه تقاضای آزادی بلافاصله و بی قید و شرط دو فعال سندیکایی زیر را دارد:

1- منصور اسانلو، مسئول اتحادیه ی کارگران شرکت واحد تهران و حومه که برای سومین بار درطی هجده ماه گذشته به زندان افتاده است. آخرین بازداشت وی به صورت آدم ربایی در اتوبوس شهری در تهران در روز 10 ژوئیه انجام شد. او در زندان اوین بسر می برد و اتهام وی «توطئه علیه امنیت ملی» می باشد.

2- محمود صالحی، عضو موسس انجمن کارگران نانوایان سقز و کمیته ی هماهنگی ایجاد سازمان های کارگری در حال حاضر در سنندج در استان کردستان در بازداشت به سر می برد. دلایل مستند حکایت از آن دارد که سلامت وی به دلیل مناسب نبودن درمان های پزشکی در زندان رو به وخامت است.

علاوه بر این ما از اعدام 16 زندانی در تاریخ 22 ژوئیه 2007 توسط مقامات ایرانی در زندان اوین مطلع شدیم. ما این اعدام ها را با قاطعیت محکوم کرده و تقاضای آزادی همه زندانی های عقیدتی در ایران را داریم.
در پاسخ به فراخوان کنفدراسیون بین المللی سندیکاها و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ارائه شده است ث ژت یک تجمع همبستگی را فرا می خواند :
پنج شنبه 9 ژوئیه ساعت یک بعد ازظهر در مقابل سفارت ایران در پاریس 4, Avenue Iéna 75016
métro Iéna

در همبستگی با فعالین سندیکایی در ایران و همانند آنها، ث ژ ت و فدراسیون حمل و نقل آن در جهت جهانی شدن عدالت اجتماعی مبتنی بر همبستگی، حقوق کارگران برای تشکیل و مدیریت اتحادیه های خود و دفاع ازحقوق خویش مبارزه می کند.

پاریس 29 ژوئیه 2007

ترجمه و تکثیر: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران