ياد مازیار بلوری (خالد) گرامى باد!

 بنا به خبر کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری٬ "روز شنبه 13 تیر ماه 1388، مازیار بلوری (خالد) عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری همرا با دو نفر دیگر از کارگران در حین کار ساختمانی در شهر اربیل کردستان عراق، بر اثر نبود ایمنی از چوب بست ساختمان سقوط کردند که مازیار بلوری بر اثر جراحت وارده بعد از چهار روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ، سرانجام در ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه مورخ 16/4/1388 جان خود را از دست داد .

مازیار بلوری متولد1/12/1347 ساکن شهر مهاباد، که برای امرار معاش به شهر اربیل روی آورده بود، قربانی نبود ایمنی محل کار شد. مردم در ایران وقتی از مرگ نابهنگام این کارگر آگاه مطلع شدند، دسته دسته از شهرهای دور و نزدیک به مرز ایران و عراق واقع در حاج عمران مراجعه کردند و جسد بی جان این کارگر مبارز را بعد از ساعت ها سرگردانی تحویل گرفته و ساعت 10 شب 17/4/ 1388 در میان غم و اندوه دوستان و آشنایان در گورستان مهاباد به خاک سپردند."

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جان باختن کارگر مبارز مازيار بلورى را به اعضاى محترم خانواده ايشان و بستگان و دوستانش صميمانه تسليت ميگويد.

 

مرگ بر سرمايه دارى  
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣٠ تير ١٣٨٨ - ٢١ جولاى ٢٠٠٩