حلقه هایی برای محاصره رژیم اسلامی در خارج کشور
گفتگو با مریم کوشا مسئول روابط بین الملل حزب

یک دنیای بهتر: اخیرا حزب بیانیه ای در مورد حلقه های محاصره رژیم اسلامی در خارج کشور صادر کرده است. به سه عرصه اشاره شده است. اجازه دهید به تک تک این عرصه ها بپردازیم. از رد اعتبار نامه رژیم اسلامی در مجامع بین المللی شروع کنیم. چه اقداماتی را برای پیشبرد این مساله در نظر دارید؟ چگونه میتوان این رژیم را مانند رژیم آفریقای جنوبی اعتبار نامه اش را در تمامی مجامع بین المللی رد کرد؟

مریم کوشا: دنیا میداند که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ضد انسانی، مرتجع، سرکوبگر و جنایتکار است. بیش از سی سال است که این رژیم زندگی را برای میلیونها نفر چه در ایران چه در منطقه به جهنم تبدیل کرده است. ما همیشه اینرا گفته ایم. اعتراضات اخیر در شهرهای ایران نیز یکبار دیگر نه تنها حشونت دولتی را به جهانیان نشان داد بلکه نشان داد این رژیم مورد نفرت عمیق مردم در ایران است. مردم در ایران این رژیم را قبول ندارند. خواست رد اعتبار نامه رژیم اسلامی در مجامع بین المللی حداقل خواست ما است. رژیم باید برود چه برسد به اینکه بخواهد در مجامع بین المللی حضور یا نقشی داشته باشد. ولی تا آنموقع باید بتوانیم رژیم را در عرصه بین المللی ایزوله و افشا کنیم .

رد اعتبار نامه رژیم اسلامی در مجامع بین المللی یعنی برسمیت نشناختن رژیم بعنوان حاکمیت رسمی در ایران. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نیز مورد نفرت مردم آفریقای جنوبی و دنیا بود. اکثریت مردم دنیا در سالهای 80 علیه رژیم آفریقای جنوبی بودند و در دفاع از مردم این کشور دست به اقدامهای اعتراضی زدند. اینکار در ارتباط با ایزوله کردن جمهوری اسلامی نیز میتواند انجام شود. از چه طریق؟ یکی از راههای مناسب و موثر ایجاد کمیته های حمایت از مبارزات مردم ایران است. این کمیته ها میتوانند در هر کجای دنیا با هر تعداد عضو تشکیل شوند. بیانیه حزب سند مناسبی برای سازماندهی این کمیته ها است .

این کمیته ها میتوانند ابزار اعمال فشار برای رد اعتبار نامه رژیم در تمامی مجامع بین المللی باشند. کمیته ها میتوانند با برگزاری جلسات عمومی، انتشارات متعدد درباره اوضاع ایران و اعتراضات مردم، برگزاری میز کتاب در اماکن عمومی، تماس با رسانه های عمومی و هرگونه ابتکارات دیگر توجه افکار عمومی را به اوضاع سیاسی در ایران جلب کنند و از اینطریق افکار عمومی را در محکومیت رژیم اسلامی و در حمایت از مبارزات مترقی و سرنگونی طلبی مردم سازمان دهند. فعالیت این کمیته ها میتواند نقش مهمی در ایزوله کردن جمهوری اسلامی در جوامع بین المللی ایفا کند همانطور که کمیته های مشابه در مورد آفریقای جنوبی ایفا کرد.

یک دنیای بهتر: مساله دزدی و غارت اموال مردم یک امر شناخته شده برای ما است. شواهد و اسناد متعددی در این زمینه تاکنون ارائه شده است. یک رکن حاکمیت این اوباش اسلامی، اعم از آخوند و مکلا، دزدی اموال مردم و جامعه است. منجمد کردن این حسابها یک خواست حزب است. چه باید کرد؟

مریم کوشا: دزدی و غارت اموال مردم یکی دیگر از جنایات جمهوری اسلامی است. در جایی که میلیونها انسان در فقر کامل و شرایط بینهایت غیر انسانی در ایران "زندگی" میکنند، سران و اوباش رژیم بیلیونها دلار در بانکهای بین المللی قایم کرده اند. البته با گفتن این فاکت کسی فکر نمیکند که قرار بوده رژیم این پول را برای رفاه مردم مورد استفاده قرار دهد. کسی توهمی نسبت به این رژیم  ندارد. کل فلسفه جمهوری اسلامی بر سرکوب و بی حقوقی مردم است. مبارزات مردم در ایران علیه رژیم از یکطرف و تلاش ما و نیروهای مترقی دیگر در خارج کشور برای منجمد کردن این حسابها میتواند نیروی عظیمی را برای سرنگونی رژیم و بازپرداخت اموال مردم به آنها راه بیندازد. فشار به دولتهای کشورهایی که این حسابها باز شده و فشار به بانکها برای منجمد کردن حسابها قدم اول است. بازپرداخت آنها به مردم در ایران قدم بعدی است .

یک دنیای بهتر: محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران یک خواست چندین ساله حزب و کمونیسم کارگری است. اخیرا رژیم سودان و رئیس جمهور آن را به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه لاهه محاکمه کردند. چگونه میتوان خامنه ای و احمدی نژاد و سایر دست اندرکاران سی سال جنایت علیه مردم ایران را به پای میز محاکمه گذاشت؟ آیا این تغییر شرایط بین المللی زمینه ای جدید برای تحقق این خواستها فراهم نکرده است؟

مریم کوشا: در سی سال گذشته نیروهای کمونیسم کارگری در خارج کشور هر جا که توانستند یک جنبش عظیم و تحسین آفرین علیه حضور سران جمهوری اسلامی سازمان دادند. کنفرانس برلین یکی از موثرترین این اقدامات بود. بر متن سیاست منزوی کردن و رد اعتبار نامه رژیم اسلامی ما سعی کرده ایم که با اعتراضات خود ضمن افشای جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی، رژیم را از مجامع عمومی منزوی کنیم. سران جمهوری اسلامی نه تنها باید منزوی شوند بلکه باید در دادگاههای بین المللی به جرم جنایت علیه مردم ایران محاکمه شوند .

مسلما اعتراضات اخیر علیه رژیم در ایران نقش مهمی در پیشبرد این سیاست دارد. جهانیان دیدند که رژیم با چه بیرحمی "نداها" و "سهرابها" را به قتل رساند. اعدام هزاران مخالف در طی این سی سال در کارنامه این رژیم هست و اعتراضات اخیر یکبار دیگر جنایات این رژیم را نشان داد و جای شکی برای انساندوستان و مردم نسبت به خواست محاکمه سران رژیم باقی نگذاشت.  

نکته مهم در رابطه با فشار بین المللی علیه جمهوری اسلامی سیاست خارجی دول غرب است. تاریخا دول غرب یک سیاست پراگماتیستی در رابطه با ایران داشته اند. از یکطرف میبینیم که بخشا سران دول غربی و حتی سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران صحبت میکنند و از طرف دیگر فرش قرمز برای خاتمی در لندن پهن میکنند و به او دکترای افتخاری میدهند! به درجه ای که اعتراضات در ایران اوج بگیرد به همان اندازه خواست محاکمه سران جمهوری اسلامی به پراتیک نزدیکتر میشود. فشار مردم در ایران و خارج کشور آن نیروی وافعی برای محاکمه سران رژیم است. و این کاری است که ما و سایر نیروهای مترقی باید انجام دهیم .

و بالاخر بايد اين را بايد تاکيد کرد که اين خواست٬ يعنى محاکمه سران رژيم در دادگاههاى بين المللى موضع ما تا زمانى است که هنوز جمهورى اسلامى سرکار است. در فرداى سرنگونى اين جنايتکاران توسط مردم و سرکار آمدن يک دولت انقلابى و کارگرى٬ موضع حزب ما محاکمه سران رژيم و عاملين جنايت در دادگاههاى منتخب و عادلانه خود مردم است. *