كمپین علیه مدارس مذهبی در كانادا در حال اوج گیری است!
گزارشی از كنفرانس مطبوعاتی در مقابل مجلس ایالتی انتاریو

 

در روز دوشنبه ٣٠ ژوئیه ساعت ١١ صبح، همان طور كه در اطلاعیه مطبوعاتی داده شده از طرف هما ارجمند  آمده بود، جمعی از فعالین علیه مدارس مذهبی در مقابل مجلس ایالتی استان انتاریو گرد آمدند تا اعتراض خود را به دولت و بطور مشخص حزب كنسرواتیو كه خواهان اختصاص بودجه به دیگر گروههای دینی جهت ایجاد مدارس مذهبی شده بود٬ نشان دهند.
در این اجتماع  هما ارجمند از طرف كمپین نه به شریعه سخنرانی افتتاحیه را كه در آن از چرائی برگزاری سریع چنین اجتماعی صحبت كرد٬ داشت. او گفت از آنجایی كه جان توری رهبر حزب محافظه كار اختصاص بودجه به گروههای مذهبی را جزئی از پلاتفرم انتخاباتی خود كرده است این اجتماع فوری٬ ضروری شده است و باید كاری كرد كه هر چه سریعتر صف قدرتمندی در مقابله با این جهت گیری شكل داد.  و سپس با معرفی دیگر سخنرانان برنامه را هدایت كرد. سخنران دوم دكتر رابرت باكمن رئیس انجمن انساندوستی كانادا و پرفسور دانشكده پزشكی دانشگاه تورنتو  و نویسنده در زمینه طب و نقد مذهب بود كه بطور مختصر از اهمیت جدال برای یك سیستم واحد آموزشی صحبت كرد. سخنران دیگر الكا انولا از فعالین نه به دادگاههای شریعه و مسئول جامعه انساندوستی هالتون و پیل انتاریو بود كه بر این تاكید كرد كه اگر قرار است حتی اگر به گروههای پرنفوذ مذهبی بودجه داد كه مدارس خود را ایجاد كنند چه بلبشویی ایجاد خواهد شد. محمود احمدی به عنوان عضو كمیته مركزی حزب اتحاد كمونیسم كارگری با تاكید بر این كه مدارس مذهبی بخصوص مدارس اسلامی چه معنی واقعی خواهد داشت  و چگونه ستم بر كودكان دختر را چند برابر خواهد كرد و موجب ایجاد جوامع مذهبی خواهد شد كه سركوب كودكان و دختران را به یك روتین بدل خواهد ساخت٬ گفت همانطور كه جنبش اسلامی را در جبهه دادگاههای مذهبی شكست دادیم در این عرصه نیز به عقب خواهیم راند. سخنران پنجم جساتن تروتیر دبیر نهاد آزادی تفكر و از فعالین معروف دانشگاه تورنتو در مبارزه علیه مذهب بود كه در یك سخنرانی طولانی از زوایا ی مختلف طرح اختصاص بودجه به گروههای مذهبی را  به نقد كشید و به نمونه های در دیگر استانها اشاره كرد كه به شكست كشیده شد. او این  عمل را حتی مخالف قوانین اساسی كشور و منشور سازمان ملل خواند. سخنران دیگر جین جانستون كه خود از هئیت امنای آموزش و پروش منطقه هارون كینلوس بلو واتر و از فعالین یك سیستم واحد آموزشی است٬ بود كه بطور مشخص بر این انگشت گذاشت كه چگونه همین حالا كه چهار سیستم آموزشی وجود دارد (مدارس عمومی انگلیسی و فرانسوی و مدارس كاتولیك انگلیسی و فرانسوی ) چه حیف و میلهای میلیونی صورت میگرد و چه برنامه های ضروری بر روی زمین گذاشته میشود. سخنران بعدی گیل مك كاب فعال اجتماعی و سیاسی و كاندیدا حزب نیو دمكرات در منطقه میسی ساگا بود كه با اشاره به تجربه خود از فشار و ایزوله شدن بخاطر تقسیمات مذهبی در مدراس از یك سیستم واحد آموزشی و منفعتهای آن صحبت كرد. و سخنران آخر دكتر كوین سالداها معاون جامعه انساندوستی هالتو و پیل بود كه ضمن اشاره به این كه حركت جان توری را یك عمل غیر مسئولانه خواند، گفت ما در این ایالت رنگین كمان مذهبی كم نداریم. گسترش دادن كمك به گروههای مذهبی بخاطر این كه كاتولیكها بودجه میگیرند گسترش دادن دكترینی است كه میخواهد هر چه بیشتر به وحدت جامعه آسیب برساند.
در این اجتماع چندین رسانه خبری از جمله اومنی تی ویTV OMNI ٬ سی كل ال ام رادیو٬ گلوبال تی وی٬ آی مگزین و چند روزنامه محلی شركت داشتند كه با تنی چند از سخنرانان مصاحبه های هم داشتند.
این اجتماع اولین حركتی بود كه مبارزه لابیی را به بیرون و خیابان كشاند و شور و شوغی را در میان فعالین كمپین یك سیستم آموزشی واحد ایجاد كرد.