پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران در ايران

چشمها به طرف شما دوخته شده است

پرچمدار  مقابله برای درهم شکستن تهاجم رژیم اسلامی شوید!

رفقاى کارگر درودهاى گرم ما را بپذيريد. رژیم اسلامی تهاجم همه جانبه ای را علیه شما و جامعه سازمان داده است. این تهاجم سراسری و گسترده است. رژیم استٽمار و سرمایه با دستجات اوباش نقابدارش، با سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی اش، با تمامی قوا به میدان آمده است. این جنگ تمام عیار توحش اسلام و سرمایه علیه کارگر و جامعه و انسانیت است. در هر کارخانه و منطقه و شهری در جریان است. دستگیری و سرکوب زنان و جوانان، دستگیری و ربودن فعالین کارگری و دانشجویی و زنان، بر پا کردن چوبه های دار و اعدامهای دسته جمعی گوشه ای از این تهاجم وحشیانه حکومت اسلامی است. تعرض به معیشت مردم زحمتکش رکن دیگر این یورش است.

رژیم اسلامی رو در روی جامعه و مردمی قرار دارد که حکم به سرنگونی اش داده اند. نمیخواهندش و دست به کار بزیر کشیدن آن هستند. از اسلام و حکومت اسلامی بیزارند. برای سرنگونی اش و برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی تلاش میکنند. جمهورى اسلامى رفتنى است. اين را ديگر کودن‌ترين مدافعان خود اين حکومت نيز فهميده‌اند. از این رو رژیم اسلامی برای بقاء حکومت فقر و فلاکت و اعدام و اسلام ناچار است هر روزه سرکوب کند. بدون سرکوب یک روز هم دوام نخواهد آورد. میزنند تا بمانند. اعدام میکنند تا مرعوب کنند. دستگیر و شکنجه میکنند تا شاید سرنگونی محتومشان را به تعویق بیندازند.

رفقای کارگر جامعه در مقابل یک آزمایش و در دوران حساس و تعیین کننده ای قرار گرفته است. آیا رژیم اسلامی قادر میشود اعتراضات مختلف شما کارگران و مقاومت جوانان و زنان و دانشجویان را سرکوب کند؟ آیا قادر میشوند بر متن سرکوب خشن و فقر و فلاکت گسترده به حاکمیت سیاه اسلامی دوامی هر چند کوتاه مدت ببخشند؟ پاسخ به این سئوالات به عکس العمل شما گره خورده است.

آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين ميکند که فردا دهها ميليون انسان چگونه خواهند زيست. اين آينده ميتواند، اگر ما شکست بخوريم، اگر نتوانیم موج تهاجم رژیم اسلامی را در هم بشکنیم، تکرار همین وضعیت نکبت بار اسلامی و تداوم تبعیض و نابرابری و فقر و فلاکت و استبداد باشد. اگر ما شکست بخوریم آینده میتواند تکرار آن گذشته نکبت‌ بار سلطنتى و اسلامى در قالبى جديد باشد. اما اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم بشويم، آنگاه آينده میتواند شاهد عقب نشینی و در هم شکستن رژیم اسلامی و پیشروی ما در راه برپايى جامعه‌اى آزاد و برابر و مرفه و انسانى باشد.

 

رفقای کارگری کلید پیشروی و برگردان اوضاع در دست شما است. شما کارگران میتوانید و باید پرچمدار مقابله با این موج تعرض رژیم اسلامی شوید. نباید اجازه داد تا لحظه ای محمود صالحی و منصور اسانلو و بختیار رحیمی در زندان و در اسارت باشند؟ نباید اجازه داد تا احدی را دیگر سنگسار و اعدام کنند. نباید اجازه احدی را دستگیر و زندانی کنند. میتوان با مبارزه ای همه جانبه بساط این توحش اسلامی را در هم شکست. میتوان بساط اعدام و دستگیری شان را برچید. شما کارگران حکومت نظامی رژیم شاه را در هم شکستید، میتوانید تعرض رژیم اسلامی را هم در هم بشکنید.

رفقای کارگر اتحادیه های کارگری در سطح جهان روز ۱۸ مرداد را روز همبستگی با مبارزات کارگری در ایران و روز تلاش کارگر برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو اعلام کرده اند. در این روز در خارج کشور تشکلات کارگری و کمونیستی و فعالین جنبش آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو درگیر کمپینی گسترده برای آزادی فعالین کارگری و آزادی زندانیان سیاسی هستند. شما میتوانید در همبستگی با تشکلات کارگری و بمنظور در هم شکستن تهاجم ضد انسانی رژیم اسلامی به میدان بیائید. روز ۱۸ مرداد میتواند روز تشکیل مجامع عمومی کارگری، روز به میدان آوردن خانواده های کارگری، روز بسیج مردم زحمتکش در محلات، روز اعلام همبستگی برای آزادی فعالین کارگری دستگیر شده، روز اعلام تلاش کارگری برای در هم شکستن تهاجم رژیم اسلامی باشد. روز ۱۸ مرداد میتواند سر آغاز مقابله طبقه کارگر با اوضاع کنونی باشد.

رفقای کارگر در هر شکل و سطحی که میتوانید روز ۱۸ مرداد را به روز اعتراض و همبستگی طبقه کارگر در اوضاع خطیر کنونی تبدیل کنید. طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى بايد تضمين کند که مبارزه براى مقابله با توحش حکومت اسلامی، مبارزه برای بزير کشيدن رژيم نکبت‌بار اسلامى هرچه گسترده‌تر، سازمانيافته‌تر، هدفمندتر و قدرتمندتر به پيش رود و هرچه سريعتر و کم مشقت‌تر به نتيجه برسد. کارگر و کمونيسم رهبر بحق جنبش توده‌اى براى سرنگونى اين حکومت است. براى ايفاى اين نقش، براى سازماندهى و رهبرى شکست تهاجم رژیم اسلامی و رهبری يک انقلاب عظيم عليه جمهورى اسلامى و سرمايه به ميدان بيائيد . چشمها به طرف شما کارگران دوخته شده است.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
 آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۳۱ ژوئیه ۲۰۰۷