فراخوان به کارگران، کمونیستها و نیروهای انقلابی
 
این حزب شماست!

به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید!

دوستان عزیز
اخیرا من و تعدادی از کمونیستهای راسخ و پیگیر پس از سالها مبارزه از حزب کمونیست کارگری جدا شده ایم و حزب اتحاد کمونیسم کارگری را ایجاد کرده ایم.
 
ما پس از یک مبارزه همه جانبه حزبی به این نتیجه رسیدیم که به علت غلبه خط مشی مغایر با سیاستهای کمونیستی منصور حکمت بر رهبری حزب کمونیست کارگری، این حزب قادر به تامین ملزومات پیروزی کمونیسم کارگری در تحولات حاضر و در برپایی یک نظام شایسته انسان آزاد و برابر نیست. از این رو راهمان را جدا کردیم، از حزب کمونیست کارگری که سالها در پیشروی اش سهیم بودیم جدا شدیم. و حزب اتحاد کمونیسم کارگری را بمنظور پیشبرد اهداف کمونیستی مان پایه ریزی کردیم.
 
ما حزب اتحاد کمونیسم کارگری را ایجاد کردیم تا بتوانیم بطور همه جانبه ای برای سازماندهی و پیروزی یک انقلاب عظیم کارگری تلاش کنیم. ما حزب اتحاد کمونیسم کارگری را ایجاد کردیم تا پرچم کمونیستی منصور حکمت را در جنبش کمونیسم کارگری برافراشته نگهداریم و اجازه ندهیم این پرچم حاشیه ای شود، چرا که عمیقا معتقدیم که کمونیسم در ایران تنها با پرچم کمونیستی منصورحکمت امکان پیروزی دارد. ما حزب اتحاد کمونیسم کارگری را ایجاد کردیم تا بتوانیم جنبش کمونیسم کارگری را در راس جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم قرار دهیم. ما حزب اتحاد کمونیسم کارگری را ایجاد کردیم تا چپ جامعه را در برابر اپوزیسیون راست و بورژوایی بطور همه جانبه ای نمایندگی کنیم. ما میخواهیم حزبی سازمانده، افشاگر، بیدار کنند و خلاف جریان را شکل دهیم. حزبی که به کم راضی نیست. به وضعیت موجود رضایت نمیدهد. مجدانه تلاش میکند تا تمامی ملزومات پیروزی کمونیسم را در پس تحولات حاضر فراهم کند.
 
ما علیرغم اختلافات سیاسی مان با سایر احزاب کمونیست کارگری، حزبی در برابر و یا در رقابت با این احزاب نیستیم. ما عمیقا معتقدیم که جنبش کمونیسم کارگری باید بر پراکندگی سازمانی و سیاسی خود فائق آید. یک شرط پیروزی کمونیسم کارگری غلبه بر این پراکندگی و تفرقه است. ما برای پایان دادن به این تفرقه پروژه و طرح داریم.
 
رفقای کارگر، انقلابیون کمونیست از تک تک شما دعوت میکنم تا به حزبتان بپیوندید!
 
مردم آزادیخواه
اگر از سلطه نظام سرمایه داری بیزارید؟ اگر از فقر و فلاکت و شکاف طبقاتی منزجرید؟ اگر از قتل و شکنجه و اعدام و سنگسار بیزارید؟ اگر از نابرابری و فرودستی زن به ستوه آمده اید؟ اگر کار مزدی و استٽمار را دون شان انسان میدانید؟ اگر از محرومیت و بی خانمانی انسانها به فغان آمده اید؟ اگر از حاکمیت دستگاه کٽیف مذهب بر زندگی مردم و شئونات جامعه منزجرید؟ اگر معتقدید که انسانها مستقل از رنگ و نژاد و جنسیت و تابعیت باید افرادی برابر و متساوی الحقوق باشند؟ اگر شادی و خوشی را سهم همگان میدانید؟ اگر میخواهید انسانی محروم نباشد؟ کسی بدن و کلیه اش را برای تامین معاش نفروشد! اگر جامعه ای آزاد و باز و برابر میخواهید؟ به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید. این حزب شماست! برای تامین ملزومات پیروزی کمونیسم کارگری، برای یک آینده انسانی به حزب خودتان، حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید.
 
از همه شما شخصا دعوت میکنم که به حزبتان بپیوندید!

علی جوادی
۴ ژوئیه ۲۰۰۷

 

ضمیمه شماره یک : بیانیه اعلام موجودیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری
ضمیمه شماره دو : فرم عضویت و پیوستن به حزب

--
www.alijavadi.com
http://blog.alijavadi.com