سال نو مبارک!


مردم آزادیخواه

فرا رسیدن سال ۱۳۸۷ را از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری به همه شما تبریک میگویم. سال گذشته، علیرغم افت و خیزهایش، سال تلاش برای سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار نظامی متضمن آزادی و برابری و رفاه همگان بود.

رژیم اسلامی سال را با یورش وحشیانه به جوانان و زنان آغاز کرد و تعرضی وحشیانه را علیه جامعه سازمان داد. به جنبش کارگری یورش برد. به دانشگاهها تعرض کرد به جنبش آزادی زن حمله کرد. دستگیر کرد. شکنجه کرد. شلاق زد، اعدام کرد. تلاش کرد هر اعتراض و هر فریاد آزادیخواهانه و برابری طلبانه ای را سرکوب کند. تلاش کرد جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را به شکست به کشاند. اما قادر نشد. نتوانست! در مقابل با پرچم آزادیخواهی و برابری طلبی در سنگر دانشگاه مواجه شد. با اعتراض مردم در آریا شهر مواجه شد. با عدم شرکت مردم در مضحکه انتخاباتی اش مواجه شد. و رژیمی که نتواند قلع و قمع کند، نتواند اعتراض و تلاش را نابود کند، فقط پایه های حکومتی خود را سست تر کرده است، خود را در چند قدمی سقوط و سرنگونی قرار داده است.

اما تحولات امروز ايران فقط بر سر بود و نبود رژيم آدمکشان اسلامى نيست. آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين ميکند که فردا هفتاد ميليون انسان چگونه خواهند زيست. آن آينده دارد امروز ساخته ميشود. انتخابى بزرگ دارد صورت ميگيرد. کمونیسم کارگری نماینده آینده سعادتمند مردم است. اين آينده ميتواند، اگر ما شکست بخوريم، تکرار همان گذشته نکبت‌بار سلطنتى و اسلامى در قالبى جديد باشد. اما اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم بشويم، آنگاه اين آينده شاهد برپايى جامعه‌اى آزاد و برابر و مرفه و انسانى خواهد بود. جامعه‌اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات بالادست و فرودست، بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخلاقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض. يک جامعه آزاد سوسياليستى.

اکنون يک فرصت کم ‌نظير تاريخى فراهم شده است که طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در ايران به يک قرن سلطه احزاب رنگارنگ طبقات حاکم به زندگى مردم و مقدّرات جامعه پايان بدهند. اين فرصت فراهم شده است تا کارگر و کمونيسم و آزادیخواهی نمونه شکوهمندى از يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانى را در ايران بنا کنند و در جلوى چشم جهانیان قرار دهند. براى ايفاى اين نقش، براى تحقق يک انقلاب عظيم اجتماعی عليه جمهورى اسلامى و سرمايه، برای گرفتن سهم خود از زندگی و آینده، برای پایان دادن به تمامی مصائب گریبانگیر مردم به میدان بیائید.علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۸ اسفند، ۱۳۸۶ – ۱۸ مارس ۲۰۰۸