کارگران پرریس موفق به دریافت حقوق خود شدند
مبارزه ادامه دارد!

 

دیروز طی اطلاعیه ای منتشر کردیم که کارگران بخش تولید و اداری کارخانه پرریس تهدید کرده اند چنانچه کارفرما حقوق، مزایا و عیدی اسفندماه را پرداخت نکند دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. امروز مطلع شدیم که کارگران موفق شده اند حقوق اسفند ماه را دریافت کنند اما کارفرما هنوز از پرداخت عیدی و مزایا طفره میرود. 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن ابراز خوشحالی از اینکه کارگران توانستند با اتحاد و اعتراض جمعی حقوق خود را دریافت کنند، اعلام میکند که تنها ضامن به تسلیم واداشتن کارفرما حفظ و تداوم اتحاد و اعتراض جمعی است. امیدواریم کارگران موفق شوند عیدی و مزایای خود را نیز هر چه سریعتر دریافت کنند.

این واقعیت تلخ که کارگران حتی برای دریافت حقوق و مزایای حقه خود مجبور به اعتراض میشوند، بیانگر جوهر واقعی بربریت نظام سرمایه داری است. تحت رژیم اسلامی، طبقه کارگر ایران برای زنده ماندن درگیر نبرد سخت هر روزه با دولت و کارفرما است. تنها سلاح کارگران در این نبرد اتحاد و تشکل است. در شرایط کنونی تشکیل مجامع عمومی منظم کارگری مهمترین سلاح طبقه کارگر در نبرد با دولت و کارفرما است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ فروردین ۱۳۸۷ – ۲۶ مارس ۲۰۰۸