اعتراض موفق کارگران فاز یک تا پنج کارگران عسلویه

کارگران فاز ۱ تا ۵ عسلویه طی یک ماه گذشته با طرح خواست افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار، امکانات بهداشتی در محیط کار و زندگی، و همچنین قرداد کار یکساله اعتراضاتی را سازمان دادند.

این مبارزات ابتدا با بی تفاوتی کارفرما روبرو شد. اعتصابات و اعتراضاتی اولیه اولتیماتومی بود و کارگران اعلام کردند اگر به خواستهای ما پاسخ داده نشود دست به اعتصاب خواهیم زد. تصمیم متحد کارگران مسئولین و کارفرما را به تکاپو انداخته است. نیروهای حراست و اطلاعات نیز بی کار نماندند. آنها نیز در تلاش بودند از یکطرف فضای رعب ایجاد کنند و از طرف دیگر خودشان را "دلسوز کارگران" نشان بدهند. اما بجائی نرسیدند.

کارگران در اثر اعتراضشان به خواستهای زیر تاکنون دست یافته اند: ابتدا دریافت حقوقهای بهمن و اسفند ماه، پرداخت عیدی و مزایا، توافق سر کاهش ساعت کار یعنی ۲۰۰ ساعت کار در ماه و ۱۰ روز تعطیلی. هر چند این پیروزی بزرگی برای کارگران است اما مبارزه آنها برای ۴۰ درصد افزایش دستمزد ادامه پیدا کرد. کارگران در همین فاصله تلاش کردند صدای خود را به فازهای دیگر برسانند که متشکل و متحد ۱۰ فاز و در عین حال مراکز پتروشیمی نیز با آنها هم صدا شوند.

کارفرما در واکنش به این اعتراض کارگران تنها به ۲۰ در صد افزایش دستمزد رضایت داده و قراردادهای کارگری را بر این مبنا تهیه کرده است. اما کارگران از امضای قرارداد تا کنون خودداری کرده اند. این اعتراض تاکنون به بخشی از مطالبات کارگران دست یافته است. ادامه این اعتراض موفق منوط به اتحاد و تشکل کارگران، تشکیل مجامع منظم کارگری بمنظور حفظ اتحاد و یکپارچگی اعتراضی کارگران است.

کارگران پرریس تهدید کردند چنانچه حقوق و مزایای ماه اسفند را دریافت نکنند، دست به اعتراض خواهند زد!

سال نو فرا رسیده است، اما کارگران بخش تولیدی و اداری کارخانه پرریس هنوز حقوق، عیدی، مزایای سنواتی ماه اسفند خود را دریافت نکرده اند. این کارگران تهدید کرده اند چنانچه در چند روز آینده کارفرما حقوق و مزایای کارگران را پرداخت نکند، دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری عدم پرداخت دستمزد و مزایای کارگری و اخراج کارگران را محکوم میکند. عدم پرداخت دستمزد و مزایای کارگران یک اقدام جنایی علیه زندگی و معیشت طبقه کارگر است. این یک سیاست کلی سرمایه و رژیم اسلامی در مقابله با طبقه کارگر است.

تنها راه مقابله با این سیاست سرمایه، اتحاد و تشکل کارگران است. حزب کارگران را به تشکیل منظم مجامع عمومی کارگری فرامیخواند. جنبش مجامع عمومی کل تشکل کارگران در شرایط کنونی است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ فروردین ۱۳۸۷ – ۲۶ مارس ۲۰۰۸