اعتراض کارگران صدرا علیه اخراج ۴۰۰ تن از کارگران ادامه دارد!

کارگران "غیر بومی" مقصر نیستند، متحد بالقوه کارگران "اخراجی" هستند!

اعتراض کارگران اخراجی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) همچنان ادامه دارد. کارفرمای این شرکت در ۲۸ اسفند ماه گذشته بیش از ۴۰۰ تن از کارگران این شرکت را اخراج و بیکار کرده است. تعدادی از این کارگران تنها چند ماه به بازنشستگی شان باقی مانده بود. کارگران اخراجی بین ۷ تا ۲۰ سال سابقه کار در این شرکت را دارند. کارگران در پنجمین روز اعتراض، در مقابل فرمانداری بوشهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مساله اخراج و خواهان بازگشت به کار تمامی اخراج شدگان شدند.

بهانه کارفرما برای اخراج کارگران عدم قرارداد جدید کاری اعلام شده است. این یک ادعای پوچ از طرف کارفرما است. طبق اخبار اعلام شده این کارخانه دارای قرارداد های جدیدی با شرکتهای آلمانی انعقاد کرده است و همچنین اقدام به استخدام ۲۵۰ کارگر جدید کرده است. واقعیت این است که دلیل اخراج کارگران کاستن از هزینه تولید و بالا بردن سود آوری سرمایه در این واحد تولیدی است. کارگران با سابقه کاری را اخراج میکنند، کارگران جدید را با قراردادهای برده وار و "سفید امضا" استخدام میکنند تا سود تولید شده را بالا ببرند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزه کارگران اخراجی برای بازگشت به کار قاطعانه حمایت میکند. اما متاسفانه برخی از کارگران ایران صدرا اعلام کرده اند چنانچه به وضعیت آنها در روزهای آتی رسیدگی نشود راه ورودی به جزيره صدرا را خواهند بست و مانع ورود کارگران جدیدی استخدام شده  که از قرار کارگران "غیر بومی" هستند به این شرکت خواهند شد. این یک سیاست نادرست در مبارزه علیه اخراج کارگران است. مبارزه علیه بیکار سازی و اخراج یک مبارزه حیاتی در شرایط حاضر است. اتحاد کارگران شاغل و بیکار، اتحاد کارگران اخراجی و تازه استخدام شده یک حلقه مهم در پیشبرد این مبارزه است. کارگرانی که به جای کارگران اخراجی استخدام شده اند، هم طبقه ای ها و متحدین بالقوه کارگران اخراجی در این مبارزه هستند. هر گونه تفرقه و جدایی در صفوف کارگران، اعم از شاغل و بیکار، حربه ای در دست کارفرما برای تحمیل شرایط غیر انسانی خود به کل طبقه کارگر است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان اتحاد کارگران اخراجی و استخدام شده در مقابله با این سیاست کارفرما است. بجای مقابله با کارگران تازه استخدام شده، کارگران اخراجی باید تلاش کنند تا این کارگران را به صفوف اعتراضی خود جلب کنند. حزب از رهبران کارگران اخراجی و کارگران شاغل میخواهد تا با تشکیل مجمع عمومی خود اتحاد کارگران را تامین کرده و شرط پیشروی کارگران را فراهم کنند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند که اخراج کارگران باید ممنوع شود. هیچ کارفرمایی نباید اجازه داشته باشد کارگران را اخراج کند. کارفرما و دولت باید موظف گردند در صورت تعطیلی بنگاههای تولیدی تا مقطع اشغال جدید کارگران یا کلیه حقوق و مزایای آنها را بپردازند و یا اینکه بیمه بیکاری مکفی که از آخرین دستمزد کارگران کمتر نباشد به آنها پرداخت کنند. قرار دادن این مطالبات در راس اعتراض کارگران ضامن پیشروی و موفقیت مبارزه علیه اخراج است. حزب در عین حال از کارگران رادیکال و سوسیالیست میخواهد که علیه هر گونه تفرقه در صفوف کارگران، علیه هرگونه تقسیم بندی کارگران بر حسب تابعیت، محل تولد، ملیت و مذهب و غیره قاطعانه مقابله کنند.

اخراج کارگران ممنوع باید گردد!
مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۰ فروردین ۱۳۸۷ – ۲۹ مارس ۲۰۰۸