دو رهبر کارگری در مراسم اول مه عسلویه بازداشت شدند!

جوانمیر مرادی

 

امروز عصر در حالیکه کارگران فازهای مختلف عسلویه برای برگزاری مراسم اول مه در سه راه نخل جمع میشدند و پلاکاردهای خود را برمی افراشتند، نیروهای سرکوب رژیم اسلامی به آنها حمله بردند، پلاکاردها را مصادره کردند و  جوانمیر مرادی و طه آزادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را بازداشت نمودند. کارگران حاضر در مراسم به بازداشت رفقای خود اعتراض کردند و تعدادی نیز به مقابل پاسگاه رفتند. بر روی پلاکاردها شعارهایی با مضمون تبریک روز جهانی کارگر و افزایش دستمزد نوشته شده بود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن تبریک روز جهانی کارگر به کارگران عسلویه، اقدام رژیم برای سرکوب کارگران و بازداشت دو رهبر کارگری را شدیدا محکوم میکند. باید بکوشیم با اعتراضات خود رژیم اسلامی را برای آرادی این کارگران دستگیر شده تحت فشار گذاریم.

زنده باد اول ماه مه!
مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
12 اردیبهشت 1387– 1 مه 2008