اعتراضات کارگری در نیشکر هفت تپه، سد عباسپور و قطعات فولادی کرج


اعتصاب در نیشکر هفت تپه: کارگران نیشکر هفت تپه شوش از سه شنبه ۲۹ بهمن دست به اعتصاب زدند. کارگران معترض روز پنجشنبه درمحیط کارخانه تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق معوقه ماههای دی و بهمن خود شدند. این کارگران هنوز پاداشها و بن کارگری خود را نیز دریافت نکرده اند. کارگران اعتصاب خود را از روز جمعه علیرغم وعده و وعیدهای پوچ کارفرما آغاز کردند و کار کارخانه را بطور کامل به توقف کشادند. این کارگران اعلام کرده اند چنانچه حقوق و مزایای آنها در عرض چند روز آینده پرداخت نشود، دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.
اخراج و اعتراض در سد عباسپور مسجد سلیمان: نزدیک به ۸۰۰ تن از کارگران شاغل در پروژه ساخت این سد اخراج شده اند. ۵ ماه است که حدود ۱۸۰۰ تن از کارگران شاغل این پروژه حقوق خود را دریافت نکرده اند. نزدیک به یک هفته است که کارگران این سد نسبت به اخراج و عدم پرداخت حقوقشان در محوطه شرکت دست به تجمع و اعتراض میزنند. ماموران اطلاعات و انتظامی رژیم اسلامی در روز پنجشنبه ۲ اسفند به این اعتراض کارگران یورش بردند و به دست به سرکوب کارگران زدند.
اخراج کارگران قطعات فولادی کرج: در هفته گذشته کارفرما ۱۵۰ تن از کارگران این کارخانه را اخراج کرد. این کارگران که در اعتراض به لغو پیمان دسته جمعی به اداره کار مراجعه کرده بودند، به دستور معاون مدیرعامل جملگی اخراج شدند. این کارگران بنا بر قرار خود می بایست در ازای انجام روزانه دو شیفت کار از مزایایی چون پاداش تولید و بهره وری برخوردار شوند.
سرکوب، اخراج و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران از سیاستهای دائمی طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه در مقابله با اعترضات بر حق طبقه کارگر در ایران است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این سیاستهای ضد کارگری را قویا محکوم میکند. تنها راه موثر برای مقابله با این شرایط ضد انسانی اتحاد و تشکل طبقه کارگر است. در حال حاضر برگزاری مجامع عمومی کارگری موثرترین راه برای ایجاد تشکلهای کارگران است. کارگران با برپایی منظم مجامع عمومی خود، با انتخاب نمایندگان خود در مجامع عمومی، با مرتبط کردن مجامع عمومی در هر منطقه میتوانند قدرت عظیم خود را در مقابله با تهاجم سرمایه و دولت اسلامی به میدان بیاورند.

 
زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ اسفند ۱۳۸۶ – ۲۳ فوریه ۲۰۰۸