١٨  میلیارد دلار شمش طلا و پول نقد در مرز ایران و ترکیه کشف شد!

سران رژیم اسلامی در سراشیبی سقوط دست به غارت اموال مردم زده اند

بنا به گزارشی از یک شبکه تلویزیونی ترکیه و همچنین پرس تی وی٬ کامیونی حاوی بیش از ١٨ میلیارد دلار پول نقد و شمش طلا اعزامی از ایران در مرز ترکیه کشف شده است. اسناد هویتی راننده کامیون صادره از ایران است. هر چند که هویت "صاحبان" این پولها روشن نیست٬ اما معلوم است که صاحب این دزدی تنها میتواند در زمره سران رژیم اسلامی باشد. پیش از این نیز اعلام شده بود که یک حساب بانکی متعلق به مجتبی خامنه ای حاوی یک میلیارد و ششصد میلیون دلار انگلستان منجمد شده است.

مردم آزادیخواه
رژیم اسلامی در سراشیبی سقوط است. بوی الرحمن اش بلند شده است. دارند گورشان را گم میکنند. از این رو مانند تمام دزدان و غارتگران که عمرشان تمام شده است دست به خارج کردن اموال مردم و پولهای غارت شده زده اند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند که تمامی این اموال متعلق به مردم ایران است و باید به دولت منتخب مردم در فردای سرنگونی رژیم اسلامی عودت داده شود. همانطور که بارها اعلام کرده ایم٬ تمام حسابهای بانکی سران رژیم در بانکهای بین المللی باید منجمد شوند. دولت ترکیه و تمامی دولی که این حسابهای بانکی و یا اموال این چنینی در آن کشورها ضبط شده است٬ نباید کوچکترین دست اندازی به این اموال کرده و باید بنا به قوانین بین المللی به دولت منتخب مردم ایران در فردای پس از جمهوری اسلامی عودت داده شود. این خواست مردمی است که اکنون دست اندر کار سرنگونی رژیم اسلامی هستند. این خواست ماست.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣٠ ژوئیه ١٣٨٨ – ٨ مرداد ١٣٨٨