سهراب٬ ندا٬ کيانوش٬ يعقوب٬ مهرداد٬ ...

رژيم قاتلين را در پيشگاه مردم محاکمه خواهيم کرد!

ندا آقا سلطان نه اولى بود و نه آخرى. سهراب اعرابى را هم کشتند. یعقوب بروایه، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش را هم کشتند. مهرداد حیدری روزنامه نگار خراسانی نيز روز شنبه به طرز مشکوکی در مشهد به قتل رسید .اخبار از ليستى ۵٠ الى ۶٠ نفره از جان باختگان سخن ميگويد. عده اى را دارند سر به نيست ميکنند. عده اى را دارند به عنوان "قاچاقچى و قاتل" اعدام ميکنند. ماشين اعدام و شکنجه و نمايش نخ نماى برنامه "هويت" هنوز تنها راه اين جانيان است.

اما چند نفر را ميخواهند بکشند؟ ميليونها نفر را نميتوانند بکشند. اگر اين مردم مرعوب شده بودند با اين همه اعدام و سنگسار و ترور تاکنون ساکت شده بودند. رژيم قاتلين ته خط است. بزودى سرنگون شان ميکنيم و همه سران جنايت طى سى سال گذشته را در دادگاههاى منتخب و عادلانه مردم در پيشگاه جامعه و جهانيان محاکمه خواهيم کرد. ما انتقام جو نيستيم و مخالف قاطع اعدام و شکنجه هستيم اما ما نه اين جانيان را ميبخشيم و نه فراموش ميکنيم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى صميمانه به بازماندگان و اعضاى محترم خانواده جانباختگان تسليت ميگويد. براى پايان دادن به قتل و جنايت بايد رژيم مبتنى بر قتل و جنايت را بزير کشيد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٢ تير ١٣٨٨ - ١٣ جولاى ٢٠٠٩