"سهراب ما نمرده٬ اين دولته که مرده!"

بنا به خبر دريافتى٬ امروز بيش از ۵٠٠٠ نفر در شهرک آپادانا کوى نرگس در سوگ سهراب اعرابى به تظاهرات پرداختند. جمعيت حدود يکساعت با شعار "سهراب ما نمرده اين دولته که مرده" تظاهرات کردند و ياد سهراب را گرامى داشتند. بنا به همين گزارش شهرک اکباتان امشب شلوغ است و مردم مترصد ادامه اعتراض هستند.

گزارشات منتشر شده امروز حاکى از وجود صدها جنازه در سردخانه ها است که شاهدان عينى آن را مشاهده کرده اند. قرار بود قتل نداها و سهراب ها جامعه را مرعوب و ساکت کند. اما نتيجه برعکس است و هر روز بيشتر نفرت از دولت و حکومت اسلامى عميق تر ميشود. اين شعار به گوياترين شکلى رابطه کنونى مردم به حکومت را بيان ميکند. مردم حکومت اسلامى قاتلين و متجاوزين نميخواهند. اين رژيم رفتنى است. براى پايان دادن به قتل و جنايت بايد رژيم مبتنى بر قتل و جنايت را بزير بکشيم.  

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ تير ١٣٨٨ - ١۴ جولاى ٢٠٠٩