یاد جانباختگان گرامى باد!
در سالروز کشتار زندانيان سياسى در سال ۶٧

جمهورى اسلامى با کشتار سرکار آمد و با کشتار سرپا مانده است. اين حکومت قتل و جنايت و نسل کشى است. اين حکومت آپارتايد جنسى و فقر و فلاکت و بردگى زير پرچم خونين اسلام است. کشتار زندانيان سياسى در سال ۶٧ تنها يک قلم از جنايات اين رژيم است. پيشتر٬ در سال ۶٠ که عظيم ترين کودتاى سياسى تاريخ معاصر ايران صورت گرفت٬ اسلاميون در ايران زير پرچم خمينى انقلاب ۵٧ را در خون غرق کردند. هنوز آمار دقيقى از ميزان قتل عام ها٬ اعدامهاى صحرائى و بدون محاکمه و يا اعدام در بيدادگاههاى سه چهار دقيقه اى در دست نيست. رژيم اسلامى هر مخالفى را در سال ۶٠ بخون کشيد تا بعنوان جمهورى اسلامى متولد شود. خرداد ۶٠ تاريخ تولد واقعى اين رژيم جنايتکار است.

از کشتار و بمباران مردم و اعدامهاى صحرائى در کردستان در سال ۵٨ تا قتل عام مردم زحمتکش در ترکمن صحرا٬ از شليک به صف کارگران بيکار اصفهان تا تحميل خشن و خونين حجاب به زنان٬ از  پاکسازيهاى وسيع و اسلاميزه کردن سيستم سياسى و ادارى جامعه تا سرکوب خونين در دانشگاهها زير پرچم انقلاب فرهنگى٬ و کودتاى تمام عيارى که در خرداد ۶٠ با کشتار و قتل عام کمونيستها و مخالفين سياسى صورت گرفت٬ کارنامه اوليه جمهورى اسلامى است. اعدامها در سالهاى ۶١ و ۶٢ ادامه داشت و کشتار وسيع زندانيان سياسى در سال ۶٧ ادامه اين جنايات است. در آندوره جنگ ارتجاعى ايران و عراق تمام شده بود و خمينى که مجبور به نوشيدن جام زهر شده بود٬ دستور داد لوله تفنگها را به طرف زندانيان سياسى بگيرند. امروز که موسوى ها و "جنبش سبز" تلاش دارند نسل جديد را زير پرچم خمينى و ارزشهاى ننگين او ببرند٬ در دهه ۶٠ داراى صدارت و مسئوليت مستقيم بودند. نامه خمينى جلاد را بخوانيد:

متن نامه خمینی و دستور قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷:

" بسم ‏الله ‏الرحمن ‏الرحيم‏
از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مى‏گويند از روى حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده‏اند، و با توجه به محارب ‏بودن آنها و جنگهاى كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاريهاى حزب بعث عراق و نيز جاسوسى آنان براى صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشكيل نظام جمهورى اسلامى تاكنون، كسانى كه در زندانهاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى كرده و مى‏كنند محارب و محكوم به اعدام مى‏باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راى اكثريت آقايان حجه‏الاسلام نيرى دامت ‏افاضاته (قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى ) دادستان تهران) و نماينده‏اى از وزارت اطلاعات مى‏باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاى مراكز استان كشور راى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم‏الاتباع مى‏باشد، رحم بر محاربين ساده‏انديشى است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامى است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقايانى كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند [اشداء على الكفار] باشند. ترديد در مسائل قضائى اسلام انقلابى ناديده ‏گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى‏باشد. والسلام.
روح‏الله الموسوى الخمينى ‏ "

جنايات جمهورى اسلامى بعد از سال ۶٧ ادامه پيدا کرد و همگان از ترورهاى خارج کشور٬ اعدامها٬ سنگسارها٬ سرکوب خونين مردم در چهارگوشه ايران در جريان شورشهاى شهرى٬ ترورهاى مخالفين در داخل کشور موسوم به قتلهاى زنجيره اى٬ و اخيرا جنايات سبعانه شان عليه نسل جديد در دو ماه گذشته آگاهند. پاسخ ما به کسانى که ميخواهند جامعه را در دور باطل جنايت و جنايت نگه دارند يک نه محکم است. پاسخ ما سرنگونى تمام عيار جمهورى اسلامى و محاکمه کليه دست اندر کاران جنايت عليه مردم ايران در دادگاهى علنى و عادلانه و منتخب مردم براى روشن شدن زواياى اين تاريخ سياه است.

در سالروز جنايت هولناک زندانيان سياسى سال ۶٧ ياد اين عزيزان را همراه با قربانيان سه دهه کشتار جمهورى اسلامى گرامى ميداريم. در اين مناسبت همبستگى و همدردى عميق مان را با بازماندگان هولاکاست اسلامى در ايران اعلام ميکنيم. در اين روزها بايد خاوران ها و "تف آبادها" و "لعنت آبادها" را در چهار گوشه ايران گلباران کنيم. دراين روز ضرورى است به بانيان اين جنايات اعلام کرد که نه فراموش ميکنيم و نه ميبخشيم. در اينروز بايد بر لغو مجازات اعدام بعنوان قتل عمد دولتى تاکيد کرد. در اينروز بايد بر آزاديهاى سياسى اعم از آزادى بيقيد و شرط بيان و عقيده و نقد٬ آزادى تشکيل احزاب سياسى و برپائى سازمانهاى کارگرى٬ آزادى تشکل و اعتصاب و اعتراض و تجمع تاکيد کرد. در اينروز بايد بر آزادى کليه زندانيان سياسى٬ نفى جرم سياسى و زندانهاى سياسى تاکيد کرد. بايد به جهانيان اعلام کرد که جنبش آزاديخواهانه و سوسياليستى در ايران ميخواهد بر اين تاريخ سياه و دوران وحشت نقطه پايانى بگذارد و جامعه اى را برپا کند که در آن آزادى و شکوفائى هر فرد شرط آزادى و شکوفائى همگان باشد.

ياد جانباختگان گرامى باد!   

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢۶ اوت ٢٠٠٩ ۴ شهريور ١٣٨٨