پخش پیام حزب به طبقه کارگر در تهران

بنا به گزارش دريافتى٬ ديروز یکشنبه اول شهریور ماه٬ مناطقی از شهر تهران تحت پوشش یکی از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار گرفت.

خیابان هاى کارگر شمالی، فاطمی، محلات اطراف اداره آمار و سازمان آب٬ کوچه محل جان باختن ندا آقا سلطان٬ و بخشهایی از اطراف پارک لاله تحت پوشش تبليغات حزبى قرار گرفت. رفقاى تيم تبليغاتى حزب در اين مناطق صدها نسخه از پیام حزب به کارگران را توزیع گردید. در بسیاری موارد فعالين حزب با استقبال پر شور جوانان و مردم روبرو شدند.

حزب تلاش و ابتکار انقلابی همرزمان کمونیست را ارج مینهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد.  

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢۴ اوت ٢٠٠٩ ٢ شهريور ١٣٨٨