پخش پیا م اول مه حزب در کرج!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه برخی از مراکز و مناطق اصلی شهر کرج٬ به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر تحت پوشش یکی از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار گرفت.

در این اقدام تبلیغی صدها نسخه از پیام اول ماه مه حزب با عنوان "اول ماه مه، با پرچم زنده باد انقلاب کارگری" و همچنین قطعنامه مصوب دفتر سیاسی حزب با عنوان "زنده باد شوراها، ارگانهای اعمال اراده توده ای را همه جا بر پا کنید"٬ در مناطق مرکزی شهر از جمله؛ بخشهای شمالی و جنوبی بلوار امام حسین، خیابان ساسانی و محلات اطراف، بیمارستان باهنر و خیابانها و محلات اطراف، بلوار جانبازان و بلوار ولیعصر و ... بطور گسترده توزیع گردید. در بسیاری موارد اقدام تبلیغی رفقا با استقبال گرم و پر شور جوانان و مردم روبرو گردید.

حزب اقدام انقلابى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و روز جهانى کارگر را به طبقه کارگر ايران و آزاديخواهان و طبقه کارگر جهانى و سوسياليستها تبريک ميگويد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ فروردين ١٣٨٩ – ٢٧ آوريل ٢٠١٠