کارگران شرکت تابلیر
دستمزدهای فروردین هم معوق شد!

بنا به خبر دريافتى٬ با گذشت چند روز از ماه هنوز دستمزدهاى فروردين ماه 2000 نفر از کارگران شرکت تابلير پرداخت نشده است. کارگران اين شرکت دستمزدهاى ماههاى بهمن و اسفند و عيدى و سنوات و اضافه کارى مربوط به دو ماه آخر سال را نيز طلب داشتند و کارفرماها با کارشکنى از پرداخت آن خوددارى ميکردند.

سرانجام تنها با اعتصاب و اجتماع اعتراضى بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت تابلیر در برابر دفتر شرکت در ماه گذشته بود که دستمزد بهمن ماه را توانستند بگيرند. عليرغم وعده هاى داده شده مبنى بر پرداخت طلب کارگران٬ سرمایه داران سياست در گرو نگهداشتن دستمزد کارگران را ادامه ميدهند و پرداخت دستمزدهاى ناچيز را به يک جنگ روزمره براى کارگران تبديل کرده اند. تا امروز دستمزد و اضافه کاری اسفند ماه و سنوات و عیدی کارگران پرداخت نشده و حقوق فروردين ماه نيز به ليست طلبهاى کارگران اضافه شده است.

نپرداختن و گرو گرفتن دستمزدهای ناچیز کارگران، بیکار سازی روزمره و استفاده از چماق اخراج براى به سکوت کشاندن کارگران معترض، سياست به فقر و گرسنگى محکوم کردن کارگران با اتکا به قوانين ضد کارگرى٬ براى سرمايه داران مفتخور شرايطى است که در پناه حکومت جنایتکارشان استثمار شديد و بردگى را سازمان داده اند. کارگران چه براى دفاع از حقوق شان و نقد کردن دستمزدها و چه براى تغيير پايه اى اين اوضاع٬ ناچارند متحد شوند و متحدانه عليه اين شرايط بردگى و دولت حافظ و مدافع بردگى بميدان بيايند.

شرکت تابلیر (تابلین) مجری طرحی شبیه تونل میدان توحید تهران است. اجرای این پروژه جدید (تونل نیایش) که از یکسال پیش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در اعماق 40 متری زمین به طول بیش از 10 کیلومتر. این تونل زیر گذر قرار است خیابان کارگر شمالی (بیمارستان قلب) را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد. در حال حاضر بیش از 2000 کارگر مجموعا در 5 کارگاه مستقرند. این کارگران با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزد 264 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته در عمق 40 متری زمین جایی که نه اکسیژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود است و هر آن خطر ریزش آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نیز هست مشغول به کارند. در حین استخدام از کارگران تعهد کتبی و امضا میگیرند مبنی بر اینکه همیشه دستمزدها با تاخیر پرداخت میشود و کارگر حق هیچگونه اعتراضی ندارد. مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ فروردين ١٣٨٩ – ٢۶ آوريل ٢٠١٠