دعوت از احزاب و سازمانهای سیاسی به کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از احزاب و سازمانهای زیر دعوت بعمل آورده است تا هیاتی را برای شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری ارسال نمایند.

اتحادیه کمونیستهای ایران
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری – عراق
حزب کمونیست کارگری – کردستان
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
حزب مشروطه ایران – لیبرال دمکرات
کانون دفاع از کمونیسم
مبارزان کمونیست
سازمان فدائیان خلق ایران – اقلیت
سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان راه کارگر
روابط عمومی راه کارگر
سازمان مجاهدین خلق ایران

"دوستان گرامی
بدینوسیله به اطلاعتان میرسانم که کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری بزودی در اروپا برگزار خواهد شد. این کنگره بنا به دلایل امنیتی بطور علنی برگزار نمیشود. اما کمیته مرکزی حزب تصمیم گرفته است که از لیست گسترده ای از احزاب و فعالین سیاسی اپوزیسیون رژیم اسلامی٬ مستقل از دوری و نزدیکی سیاسی شان به حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ برای شرکت در بالاترین اجلاس عمومی حزب دعوت به عمل آورد.

به نمایندگی از کمیته برگزار کننده کنگره اول حزب از شما دعوت میکنم تا هیاتی را برای شرکت در این کنگره اعزام کنید. شرکت شما در کنگره حزب گامی در جهت ارتقاء شفافیت سیاسی و بالابردن شناخت از سوخت و ساز سیاسی و چگونگی تصمیم گیری در حزب اتحاد کمونیسم کارگری است.

چنانچه مایل به شرکت در این کنگره هستید٬ درخواست خود را ظرف یک ماه آینده و حداکثر تا تاریخ آخر ماه ژانویه ۲۰١١ به اطلاع ما برسانید.

با تشکر و آرزوی موفقیت

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی
۲۳ دسامبر  ۲۰١۰
ایمیل تماس: wup.congress@gmail.com

کمیته برگزاری کنگره اول
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۴ دسامبر ۲۰١۰