مهر کام پارس ایران خودرو
دستمزدهای معوق کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ با گذشت 6 روز از فروردین ماه بیش از 4500 نفر از کارگران شرکت مهر کام پارس ایران خودرو دستمزدها و مبالغ اضافه کاری انجام شده مربوط به ماه گذشته را دریافت نکرده اند. تاکنون حتی فیش های حقوقی کارگران را نیز توزیع ننموده اند.

عدم پرداخت بموقع دستمزدها و توسل به انواع کار شکنی و تاخیر در پرداخت دستمزدها در شرایطی صورت میگیرد که از چندین ماه پیش سرمایه داران و عوامل کارفرما در مهر کام پارس با تغيیر شرایط کاری به دو شیفت 12 ساعته٬ استثمار بیسابقه ای را به کارگران تحمیل نموده اند. افزایش ساعات و شدت کاری برای کسب سود بیشتر٬ کار سنگین و طاقت فرسا بويژه در قتلگاه ايران خودرو که از کمترين ايمنى محيط کار برخوردار است٬ بهایش بالا رفتن خطر "سوانح کار"٬ انواع بیماری و انهدام بيشتر زندگی خانواده های کارگریست.

یکی از کارگران معترض میگفت: همین کیانمهر بی شرف (مدیر فعلی مهر کام پارس) وقتی که به جای زرکش مدیر قبلی آمده بود چه وعده ها و قول و قرارهای دروغی که نداد. حالا براى کارگران دست همگیشان حسابی رو شده، هم ساعت کار را افزایش داده اند و هم دستمزدهایمان را نمیدهند.

کارگران مهر کام پارس با جدیت خواهان دریافت فوری دستمزدهای معوق٬ کاهش ساعت کار٬ افزايش دستمزدها متناسب با تامين يک زندگى انسانی٬ محيط کار ايمن٬ پايان دادن به شرايط پادگانى کار و بيرون رفتن نيروهاى امنيتى از محيط کار٬ حق اعتصاب و ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى هستند.

در آستانه اول ماه مه کارگران ايران خودرو و ديگر مراکز صنعتى بايد کيفرخواست خود را عليه سرمايه داران مفتخور اعلام کنند. اين وضعيت را نبايد پذيرفت. متحدانه براى نقد کردن دستمزدها و مزاياى معوق و بالا کشيده شده و اعلام خواسته هاى برحق کارگران در کليه مراکز مجتمع ايران خودرو بميدان بيائيد.

مهر کام پارس با بیش از 4500 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا و دستمزدهای 264 هزار تومانی فعلا در دو شیفت 12 ساعته کاری٬ واقع در جاده مخصوص کرج از مراکز اصلی تولید سپر و داشبرد و مجری سفارشات ایران خودرو است.

 
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ فروردين ١٣٨٩ – ٢۶ آوريل ٢٠١٠