پخش بيانيه حزب
بمناسبت ٨ مارس در تهران

بنا به خبر دريافتى٬ روز یکشنبه ٧ مارس برابر با ١۶ اسفند ١٣٨٨ ٬ بیانیه حزب بمناسبت روز جهانى زن با عنوان؛ "۸ مارس جبهه دیگری از جنگ علیه رژیم اسلامی٬ جنبش آزادی زن و انقلاب زنانه" توسط تیمى از فعالين حزب در مناطقى از شهر تهران توزيع گرديد.  

رفقاى حزب صدها نسخه از این بیانیه را در مناطق مختلف و حساس شهر تهران از جمله؛ تمامی کوچه های اطراف میدان انقلاب٬ خیابان جمال زاده٬ دامپزشکی و دانشکده دامپزشکی٬ خیابان اسکندری جنوبی و اسکندری شمالی تا حد فاصل بیمارستان خمینی و میدان توحید٬ خیابان طوسی و محلات اطراف را زير پوشش تبليغاتى خود قرار دادند. فعالين حزب در بخشهایی از اطراف میدان انقلاب ضمن حفظ هوشيارى کامل اقدام به توزیع علنی این بیانیه نمودند که با استقبال پرشور جوانان و زنان حاضر در پارک روبروی دانشکده دامپزشکی روبرو شد.

حزب ابتکار و تلاش انقلابى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد. حزب روز جهانى زن را به زنان و مردان آزاديخواه و برابرى طلب صميمانه تبريک ميگويد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٧ اسفند ١٣٨٨ – ٨ مارس ٢٠١٠