دستمزدهای پرداخت نشده
کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران !

بنا به خبر دريافتى٬ 135 نفر از معلمین و کارکنان خدماتی بخش مدارس کودکان استثنایی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران تاکنون عیدی و دستمزدهای مربوط به 2 ماه گذشته بهمن و اسفند خود را دریافت ننموده اند.

این معلمین و کارکنان خدماتی زحمتکش و خانواده هایشان که بعلت عدم دریافت دستمزدهایشان تحت فشارهای شدید مالی و روانی قرار دارند٬ در هفته های گذشته بارها با مراجعه به آموزش و پرورش منطقه 5 و مدیریت مراکز آموزش کودکان استثنایی خواستار دریافت فوری دستمزدهایشان شده اند. اما جز وعده های دروغ امروز فردا چیزی نشنیده اند. قرار بود تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 20 اسفند دستمزدها واریز شود اما نشد. حالا با پرروئی وعده شنبه و هفته آینده را داده اند.

یکی از این نیروهای خدماتی میگفت: بیش از 10 سال سابقه دارم هنوز قراردادی هستم و با حقوق 264 هزار تومانی کار میکنم. همیشه نگرانم مبادا اخراجم کنند. هر کاری، هر جنایتی، هر رفتاری دلشان بخواهد با ما میکنند. بخاطر ترسمان از اخراج و بیکاری از ما حق سکوت میگیرند!

کارکنان و نیروهای زحمتکش خدماتی بخش کودکان استثنایی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران که بیش از 135 نفر میباشند٬ همگی تحت شرایط کار قراردادی، دستمزدهای 264 هزار تومانی در شرایط نامناسب مشغول به کارند و همیشه دستمزدهایشان با انواع تاخیر و کارشکنی پرداخت میشود   .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ اسفند ١٣٨٨ – ١٣ مارس ٢٠١٠