شرکت جنرال مکانیک
دستمزدهای معوق و اخراج کارگران !

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از چند ماه پیگیری و اعتراضات مداوم کارگران٬ در چند روز گذشته دستمزدهای آذر و دیماه کارگران شرکت جنرال مکانیک پرداخت شد. پرداخت دو ماه از دستمزدهاى معوق٬ در شرايطى که بدليل تشديد انواع فشارها زمزمه های اعتصاب در میان کارگران شنیده میشد، بنا به دستور کتبی و محرمانه بنیاد مستضعفان به یاری مدیر شرکت جنرال مکانيک مبنی بر پرداخت فوری دستمزدها به منظور پیشگیری از هر نوع "اغتشاش و اعتصاب" کارگران صورت گرفته است.

این در حالیست که اکثر کارگران این دستمزدهای ناچیز را به جای قرض و بدهکاری پرداخت کرده اند و هم اکنون در آخرین روزهای پایانی سال بعلت عدم پرداخت دستمزدهای بهمن و اسفند باید با جیبهای خالی به استقبال سال نو بروند. شواهد اين نتيجه را بدست ميدهند که یاری و همدستان دزدش پرداخت دستمزدهای بهمن و اسفند ماه کارگران را به سال آینده موکول نموده اند. علاوه براین بنا به دستور یاری با بیش از 40 نفر از کارگرانی که تا چند روز آینده قراردادهایشان به اتمام میرسد دیگر قراردادی تمدید نخواهد شد و اخراج می شوند .

رفقای کارگر !
بنياد مستضعفان يک تراست بزرگ با سرمايه عظيم است. هيچ بهانه اى را براى عدم پرداخت دستمزدها و ديگر مطالبات تان نپذيريد. متحدانه و دسته جمعى اعتراضتان را گسترده تر کنيد و قبل از پايان سال دستمزدها را نقد کنيد و سياست اخراج همکارانتان را به شکست بکشانيد.

از چندی پیش حدود 170 نفر از کارگران به دیگر پروژهای شرکت منتقل شده اند. هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران٬ بیش از 250 کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شر کت جنرال مکانیک تحت نظارت باند مافیایی بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی میباشد .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٢ اسفند ١٣٨٨ – ١٣ مارس ٢٠١٠