سوء قصد به منصور اسالو٬ جمهورى اسلامى مسئول است!

بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، "صبح روز دوشنبه زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد از یک سوء قصد جان سالم بسر برد . روز دوشنبه 3 اسفند ماه منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در هواخوری بند 4 زندان گوهردشت کرج هنگامی که با 2 زندانی دیگر در حال صحبت کردن بود با تیزی و از پشت مورد تهاجم قرار گرفت. که با هوشیاری زندانیان و واکنش به موقع او از خطر جدی نجات یافت. این حمله در حضور پاسدار بندی بنام حسن پور و فرد دیگر بنام مرادی سر وکیل بند صورت گرفت. پاسدار بندها هیچی اقدامی برای ممانعت از یورش انجام ندادند و بعد از اینکه زندانیان سیاسی نسبت به این حمله و بی عملی آنها اعتراض کردند آنها فقط اقدام به گرفتن تیزی از فرد مهاجم کردند و او را رها کردند . فرد مهاجم همچنان به سوی آقای اسالو حمله می کرد و می گفت :که ترا می کشم و به عربده کشی خود ادامه می داد . "

دراين گزارش فرد مهاجم که چند بار با منصور اسالو درگير شده است "سید محمد حسینی از اعضای سپاه پاسداران است که به جرم قتل همسرش در زندان بسر می برد. یورش به آقای اسالو از پیش طراحی شده بود که بدستور وزارت اطلاعات و با طراحی علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و محمود مغنیان رئیس بند 4 به اجرا گذاشته شد. این چندمین باری است که طرح حمله ناموفق علیه زندانیان سیاسی در بند 4 به اجرا گذاشته می شود و هدف از این حملات برای حذف فیزیکی آقای اسالو و سایر زندانیان سیاسی می باشد" .

منصور اسالو و ديگر فعالين کارگرى به اتهامات واهى و پوچ به زندان محکوم شده اند و جمهورى اسلامى در زندان نيز تلاش در نابودى آنها با توسط به صحنه سازيها و برنامه هاى از پيش طراحى شده دارد. کارگران در اين نظام يا در کارخانه جان خود را از دست ميدهند٬ يا در فقر و فلاکت تحميلى اين نظام خود و خانواده شان پر پر ميشوند٬ و يا در زندانها مورد تعرض لمپن هاى اسلامى و شکنجه گران هستند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تعرض تروريستى به منصور اسالو را قويا محکوم ميکند. جمهورى اسلامى مسئوليت کامل هر اتفاقى براى منصور اسالو٬ فعالين کارگرى و ديگر زندانيان سياسى را بعهده دارد. در تقابل با اين سياستهاى ارتجاعى و ضد کارگرى حکومت اسلامى٬ ضرورى است تلاش براى آزادى بيقيد و شرط کارگران زندانى و کليه زندانيان سياسى را گسترش دهيم.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ اسفند ١٣٨٨ – ٢٣ فوريه ٢٠١٠