اخراج کارگران زیر ساخت گستر!

بنا به خبر دريافتى٬ طی دو سه روز گذشته 5 نفر دیگر از کارگران شرکت زیر ساخت گستر٬ که هر یک دارای 2 تا 13 سال سابقه کار میباشند٬ در ادامه سیاستهای بیکارسازی و ضد کارگری سرمایه داران بی هیچ عذر و بهانه ای از کار اخراج شدند. کارفرما در جواب کارگران اخراجی و معترض گفته است: ما فعلا نه کاری داریم و نه نیازی به شماها٬ هر وقت لازم شد شما را به سر کارهایتان باز میگردانیم! این درحالیست که در ماه گذشته نیز 6 نفر از کارگران از کار اخراج شدند و تا این لحظه هیچیک از این کارگران اخراجی دستمزدها و اضافه کاری سه ماه آذر و دی و بهمن خود را دریافت نکرده اند.

اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدهای ناچیزشان و سرگردانی کارگران بین سرمایه داران و ادارات فرمایشی کار و بیمه٬ از جمله ترفندهای رذیلانه سرمایه داران و حکومت شان برای بالا کشیدن دستمزدهای معوق کارگران است. نه خدا و نه آسمان و نه هیچ سرمایه دار انگل و نه حکومتهایشان گشایشی بر زندگی نابسامان و سرتاسر رنج و محرومیت ما کارگران و خانواده هایمان ايجاد نخواهند کرد. ما کارگران چه براى بهبود فورى زندگى امروزمان و چه براى تضمين فردايمان و رهایی از جهنم سرمایه داری و برپایی یک دنیای بهتر و شايسه انسان بايد متحد شويم. قدرت ما در اتحاد ماست. همرزمان! مجامع عمومى کارگرى را سازمان دهيد و دسته جمعى به وضعيت تان اعتراض کنيد. شوراهايتان را برپا کنيد. پاسخ کارگران به تعطيلى کارخانجات٬ بيکارى گسترده٬ بحران و ورشکستگى اقتصادى٬ فقر و فلاکت روز افزون٬ نفى وضع موجود است. سرمايه دارى از هر نوعش پاسخ متفاوتى به طبقه کارگر ندارد. کارگران و حکومت شان ميتوانند آزادى و برابرى و رفاه همگان را به بهترين وجه مقدور تامين کنند.

شرکت زیر ساخت گستر با 50 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا، با دستمزدهای 264 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و در بسیاری مواقع اضافه کاری اجباری از شب تا صبح٬ در زمینه تعمير و مرمت انواع پلهای هوایی و روگذر شهر تهران فعال است. کارفرما و مسئولین این شرکت ازسرمایه داران نو کیسه امروز و از عناصر حرفه ای و آدمکش سابق سپاه پاسداران بوده و دفتر مرکزی شرکت در میدان نو بنیاد تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ اسفند ١٣٨٨ – ٢٣ فوريه ٢٠١٠