اخراج کارگران
کارخانه لامپهای کم مصرف هشتگرد کرج

بنا به خبر دريافتى٬ طی یکماه گذشته تاکنون بنا به تصمیم سرمایه داران و در ادامه سیاست ضد کارگری بیکار سازیها، دراین روزهای پایانی سال بیش از 200 نفر از کارگران کارخانه لامپهای کم مصرف از کار اخراج شده اند. در چند روز گذشته نیز عوامل کارفرما به کارگران اعلام داشته اند که تا پایان سال قطعا بیش از 300 نفر دیگر از کارگران اخراج خواهند شد!

علاوه بر اخراج از کار٬ کارفرما عیدی پایان سال و سنوات این کارگران را پرداخت نکرده است و با وجود پیگیری و اعتراضات جسته و گریخته تاکنونی کارگران اخراجی و به دلیل همدستی و تبانی ادارات کار و بیمه حکومت اسلامی با سرمایه داران، متاسفانه تا این لحظه کارگران موفق به دستیابی به خواستهای خود مبنی بر بازگشت به کار و دریافت عیدی و سنوات خود نشده اند.

بهانه سرمایه داران برای اخراج کارگران رکود بازار و عدم فروش محصولات تولید شده است اما با اینحال خط تولید همچنان در جریان است و در پایان هر روز محصولات تولید شده را برای احتکار به انبار منتقل می نمایند. یکی از کارگران میگفت: میخواهند با احتکار لامپها هم بگویند بازار خراب است تا به این بهانه کارگران را اخراج کنند و عیدی و دستمزد و سنوات هم ندهند و در سال جدید هم محصولات تولید شده را با قیمت گرانتری بفروشند. اینها هم از توبره می خورند هم از آخور !

کارخانه لامپهای کم مصرف واقع در هشتگرد کرج با بیش از 600 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکطرفه و سفید امضا و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ سازنده انواع لامپهای کم مصرف است. ساعت کار کارگران از 8 صبح تا 3 عصر میباشد. البته تا چندی پیش اضافه کاری اجباری تا پاسی از شب و کار در روزهای تعطیل نیز برقرار بود .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ اسفند ١٣٨٨ – ٨ مارس ٢٠١٠