ایران خودرو
طرح اخراج کارگران روز مزد مهر کام پارس!

بنا به خبر دريافتى٬ هفته پیش مجمع عمومی سهامداران شرکت مهر کام پارس ایران خودرو متشکل از نمایندگان کارگران و عوامل حرفه ای و دزد کارفرما تشکیل شد. در این جلسه نمایندگان کارگران نسبت به فروش اجباری ورق پاره های سهام و اخاذی از کارگران به روش سفته بازی توسط مدیران ایران خودرو که از سال 83 تاکنون علیه کارگران در حال اجراست اعتراض نمودند. نمایندگان کارگران کاهش و تنزل سود سالیانه سهام از بهای سود هر سهم 30 تومان به نصف یعنی 15 تومان را از آغاز سال جدید و همچنین افزایش خودسرانه بهای سهام تحویلی به کارگران را از جانب مدیران ایران خودرو که چیزی جز کلاه برداری و دزدی آشکارا نیست را محکوم کردند. در مقابل عوامل کارفرما با توسل به حربه تهدید و عقب راندن کارگران معترض خبر طرح اخراج 160 نفر از کارگران روز مزد را عنوان کردند. البته خبر طرح اخراج کارگران روزمزد از کانالهای دیگری نیز به کارگران رسیده است. این تصمیم توسط هیئت مدیره و در راس آن مدیر مهر کام پارس و چهره منفور ضد کارگری جلیل زرکش گرفته شده است.

 در شرکت مهرکام پارس بیش از 600 نفر کارگر روزمزد با پایه دستمزد روزانه حدود 11 تا 12هزار تومانی در ازای کار روزانه بعلاوه اضافه کاری سنگین و فرساینده در بخشهای مختلف مشغول به کارند. کارگران روز مزد و خانواده های محرومشان همیشه ضعیف ترین حلقه هایی هستند که مورد تعرض و غارت عوامل کارفرما و سرمایه داران قرار میگیرند. یکی دو ماه قبل از نمایشات مضحک انتخابات حکومت اسلامی به دستور مدیران ارشد ایران خودرو صدها نفر از کارگران پیمانکاری را از حالت پیمانکار خارج نموده و خود مهر کام پارس با این کارگران طرف قرار داد شده است. جالب است کارگرانی که از حالت پیمانکاری خارج شده تاکنون حتی موفق به دریافت مبالغ دستمزدها و اضافه کاری خرداد ماه خود نشده اند. این همان طرحیست که حکومت اسلامی و سرمایه داران برای فریب و تحمیق کارگران آن را در سایپا نیز اجرا نموده اند. لازم به یاد آوریست در شرکت محورسازان ایران خودرو که بیش از 2000 کارگر قراردادی مشغول به کارند.

اوضاع بمراتب بدتر از اینهاست! به دنبال بحران مالی و ورشکستگی ایران خودرو، اخراج این کارگران زحمتکش زنگ خطریست که از هم اکنون به صدا در آمده و می تواند در آینده تهدیدی جدی برای بیکارسازی کارگران روزمزد و قراردادی بطور گسترده تر باشد. این خط رسمی حکومت اوباش اسلامی و سرمایه داران انگل برای انهدام و تلاشی خانواده های کارگری و تحمیل فقر و فلاکت و بیحقوقی بیشتر به زندگی کارگران است. این اشتهای سرمایه دارانیست که سیری ناپذیر است.

شرکت مهر کام پارس با بیش از 4500 نفر کارگر قراردادی سفید امضا و بیش از 600 نفر کارگر روزمزد با حداقل ترین پایه دستمزدهای کارگری در 3 شیفت سنگین و فشرده شبانه روزی کاری در زمینه تولید انواع سپر و داشبورد و قطعات جانبی خودرو فعال است. شرکت مهر کام پارس واقع در جاده مخصوص کرج می باشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢١ تير ١٣٨٨ - ١۵ جولاى ٢٠٠٩