هپکو اراک٬ تراکتور سازی اراک٬
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران

کارخانه هپکو اراک
بنا به اخبار دريافتى٬ 4000 نفر از کارگران کارخانه هپکو اراک 5 ماه است که دستمزدها و مبالغ اضافه کاری انجام شده خود را دریافت نکرده اند.

یکی از کارگران معترض میگفت: 5 ماه است به هر دری زده ایم اما با وجود همه پافشاری، اصرار و پیگیریهای انجام شده همچنان با جیبهای خالی سرگردان و بلاتکلیف مانده ایم. کارفرما یا تهدید به اخراج میکند یا وعده دروغ سرخرمن میدهد. اصلا فکر نمیکنند که ما و خانواده هایمان انسانیم!

کارخانه هپکو با بیش از 4000 نفر کارگر قراردادی سفید امضا، یکطرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در دو شیفت بسیار سنگین و فرساینده 12 ساعته٬ سازنده انواع لودر و بیلهای مکانیکی میباشد.

کارخانه تراکتور سازی اراک
1500 نفر از کارگران کارخانه تراکتور سازی اراک 4 ماه است که دستمزد دریافت ننموده اند. در جواب اعتراضات کارگران عوامل کارفرما با عوامفریبی امروز و فردا میکنند اما همچنان خبری از پول نیست. یکی از کارگران میگفت: دستمزدهایمان را که نداده اند هیچ تازه به فکر جر زنی و بالا کشیدن عیدی و سنوات ناچیز پایان سال هم هستند.

بعلت فشار روز افزون کار و عدم پرداخت بموقع دستمزدها اوضاع در کارخانه تراکتور سازی بسیار بحرانی و ملتهب میباشد. البته این وضعیت مختص کارخانه تراکتور سازی نيست. در اراک که یک منطقه صنعتی بسیار گسترده هم هست هم اکنون دستمزدهای چندین ماهه دهها هزار کار پرداخت نشده و پا در هوا مانده است. این در حالیست که این کارگران و خانواده های محرومشان برای ابتدایی ترین نیازهای زندگی معطلند. کارخانه تراکتور سازی اراک با بیش از 1500 کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 264 هزار تومانی با 3 شیفت 8 ساعته کاری٬ سازنده تراکتور و انواع وسایل جانبی میباشد.

 کارگران شهر صنعتى اراک! راهى جز اعتصابات گسترده و هماهنگ براى نقد کردن دستمزدها وجود ندارد. متحد شويد و با خواباندن چرخهاى توليد از حقوق و حرمت انسانى تان دفاع کنيد!   

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ ژانويه ١٣٨٨ – ٧ فوريه ٢٠١٠