کارگران جنرال مکانیک
اول فروش ضایعات بعد پرداخت دستمزدهای معوقه!

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از چندین ماه اعتراض و کشمکش طی روزهای گذشته کارگران موفق شدند دستمزدهای مهر و آبان ماهشان را دریافت کنند. این در حالیست که دستمزدهای آذر و  دیماه و همچنین مبالغ مربوط به عیدی و سنوات پایان سال کارگران بعلت کارشکنی سرمایه داران و عواملشان در ابهام و اما و اگر فرو رفته است.  "یاری" مدیر شرکت به کارگران گفته است فعلا پولی نداریم باید صبر کنید تا ضایعات شرکت را بفروشیم تا از محل آن دستمزدهای شما را بدهیم!

پرداخت دو ماه از حقوقهاى معوقه محصول اعتراضات کارگران و از جمله اعتصاب اخطارى ٢ ساعته ماه پيش بود. بنا به اعلام یک منبع دراين شرکت٬ وعده هاى يارى مبنى بر فروش ضایعات فقط بهانه است. یاری و همدستانش میخواهند پولهای نقد دستمزد کارگران را از طرف حسابشان که شهردارى است گرفته و بالا بکشند و در این روزهای پایانی سال با فروش ضایعات شرکت حسابهای مالی شان را بالانس کنند. پول هست اما در حسابهای بانکى آقايان است.  

کارگران جنرال مکانيک بايد متحدانه کار را بخوابانند. اين تنها راه نقد کردن دستمزدها است. اگر اين کارفرماهاى وحشى استثمارگر را بحال خودشان بگذاريد نه فقط دستمزد نميدهند بلکه روزانه کارگران را به شلاق هم ميبندند. کارفرما جماعت کوچکترين ارزشى براى زندگى کارگر و خانواده اش قائل نيست. همه چيز اين جماعت انگل سود و سود و سود است. کارگر براى اينها وسيله تامين سود و انباشت سرمايه هايشان است. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان و باندهای جنایتکار و دزد حکومت اسلامی میباشد. سرمايه هاى اين بنياد نجومى است اما دستمزد کارگران را نميدهند. بايد در حساس ترين موقعيت وارد اعتصاب شد و کارفرماهاى زالوصفت را به پرداخت کامل و فورى دستمزدها وادار کرد.

در شرکت جنرال مکانيک بیش از 400 نفر کارگر قراردادی (با قراردادهای 3 ماهه) سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در پروژه احداث بزرگراه حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شرایط کار کارگران 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ ژانويه ١٣٨٨ – ٧ فوريه ٢٠١٠