ایست و بازرسی در منطقه ایران خودرو !

بنا به خبر دريافتى٬ حکومت جنایتکار اسلامی سرمایه داران که این روزها از هر طرف آماج یورش مبارزات انقلابی است و در بحران همه جانبه دست و پا ميزند٬ از هفته پیش تاکنون در منطقه ایران خودرو (خیابان و درب اصلی ایران خودرو) به محض تاریک شدن هوا با استقرار نیروی مسلح و مزدور پاسدار بسیجی و مسدود نمودن بخشهایی از خیابان ایران خودرو به بازرسى اتومبیلها و سرنشینان آنها مبادرت ميکند.

این کنترلها و ايستگاههاى ايست و بازرسى گوشه اى از حکومت نظامى اعلام نشده است که در سطح شهر تهران و مکانهاى حساس در جريان است. اما منطقه ایران خودرو تقریبا در چند کیلومتری و خارج شهر واقع است و کلا این مناطق گسترده و فشرده کارگریست. بسيار روشن است که وحشت جمهورى اسلامى از تحرکات کارگرى بويژه در مراکز مهم صنعتى٬ آنچه که خودشان بعنوان "خطر شورش يقه آبى ها" نام ميبرند و با تمرين مانور "ضد تظاهرات کارگرى" به استقبالش رفته اند٬ از دلايل اين اقدام است. مراکز مهم کارگرى از جمله مجتمع ايران خودرو را رسما به يک پادگان تبديل کرده اند و هنوز نتوانسته اند اعتراضات کارگرى را مهار کنند. جمهورى اسلامى با تفتيش ماشينها و سرنشينان آن در جوار مراکز کارگرى تنها وحشتش را از امواج اعتراضات کارگرى برملا ميکند.

لازم به یاد آوری است علاوه بر محبوبیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری در میان کارگران ایران خودرو، خیابان اصلی ایران خودرو و مناطق یاد شده بارها صحنه حضور پرشور تیمهای تبلیغاتی حزب و رسانیدن پیامهای حزب به دست کارگران مشتاق بوده است. آخرين مورد آن توزيع وسيع پیام حزب به مناسبت سالروز ٢٢ بهمن و فراخوان تشکیل شوراها در میان کارگران بود. مزدوران اسلامی سرمایه بايد بدانند که جنبش کارگرى و اعتراض راديکال کارگرى آخرين ميخ را بر تابوت حکومت شان خواهد کوبيد. زنده باد انقلاب کارگری!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١ اسفند ١٣٨٨ – ٢٠ فوريه ٢٠١٠