ایران خودرو٬ ایتکو پرس
تاخیر در پرداخت دستمزدها

بنا به خبر دريافتى٬ تا این لحظه 1500 نفر از کارگران ایتکو پرس ایران خودرو در این روزهای پایانی سال و افزایش مضاعف هزینه های زندگی با گذشت 4 روز از پایان ماه هنوز دستمزدها و مبلغ اضافه کاری بهمن ما ه را دریافت نکرده اند. در این 4 روز کارگران با اعتراضات و پیگیریهای مدام خواهان نقد شدن دستمزدهایشان شده اند. نیاکان مدیر ایتکو و فرزانه پور مدیر تولید که بشدت از هر گونه اعتراض و خشم کارگران میترسند به کارگران قول داده اند که امروز سه شنبه و حداکثر تا فردا چهارشنبه دستمزدهای کارگران به حسابشان واریز شود .

یکی از کارگران میگفت: آیا جناب نیاکان و فرزانه پور و همدستان دزدشان حقوقهای دریافتی شان اندازه ماست و آنهم با کلی گرفتاری و مصیبت دریافتش میکنند؟

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در 3 شیفت 8 ساعته کاری بسیار سنگین و پر خطر از مجموعه های پرسی اصلی ایران خودرو می باشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ اسفند ١٣٨٨ – ٢٣ فوريه ٢٠١٠