فولاد مبارکه اصفهان
اعتصاب کارگران گرسنه٬ حقوقهای نجومی مدیران

بنا به خبر دریافتی٬ مدیران ارشد فولاد مبارکه بابت استثمار بیرحمانه و وحشیانه کارگران در بدترین شرایط ناامن کاری٬ ماهیانه ۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان حقوق دریافت میکنند. این در حالیست که کارگران فولاد مبارکه بخصوص کارگران پیمانی پائین ترین حقوق را دریافت میکنند. این فساد مالی و دریافتیهای کلان دیگر باعث شده که مدیران با طرحی که قرار شده بود بخشی تعدادی از کارگران پیمانکاری بطور مستقیم زیر نظر شرکت فولاد مبارکه قرار گیرند مخالفت کنند. چون از بابت اجرای این قرارداد و طرح شرکتهای پیمانی فعالیت شان محدود و بالطبع دیگر از رشوه های کلان برای مدیران خبری نیست.

اعتصاب کارگران فولاد مبارکه
در برهه نمایش انتخابات نیروهای ضد کارگر حکومتی برای فریب کارگران٬ مخصوصا کارگران پیمانکاری که از نظر ناامنی کار در بدترین شرایط روانی بودند٬ وعده شغلی بهتر دادند. بدینصورت که منبعد کارگران بجای اینکه طرف قرارداد با شرکتهای پیمانی باشند مستقیما با شرکت فولاد مبارکه قرارداد خواهند بست و بنا به گفته خود مسئولین حقوق کارگران بیشتر خواهد شد. اما با گذشت مضحکه انتخابات نه تنها این کارگران از نظر قراداد بلاتکلیف ماندند بلکه حقوقها پائین تر هم آمد. کارگران در اعتراض به این خلف له مدیران و کارفرماها اولتیماتوم دادند و تا ۱۰ بهمن ماه با آنها فرصت دادند تا به وضعیت شغلی و معیشتی کارگریان پاسخ دهند. در ۱۱ بهمن کارگران واحدهاز فولادسازی بصورت هماهنگ وارد اعتصاب شدند. کارگران واحد نورد گرم ۵۱ و واحد نورد سرد ۵۲ و واحد ۵۳ متحدانه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از صبح تا ساعت ۱۱ ظهر طول کشید که با دخالت حراست و وعده وعیدهای مجدد کارفرماها٬ کارگران اعتصاب را خاتمه دادند. طی وعده های مدیران حراست و مدیران فاسد فولاد مبارکه قرار شده که در تاریخ ۱۰ اسفند مجددا به وضعیت کاری کارگران رسیدگی شود.

کارگران!
این نظام سرمایه داری است که تفاوتهای طبقاتی را به اوج رسانده است. تمام جناح های سرمایه روی دوش استثمار وحشیانه کارگران و تحمیل بردگی مطلق میتوانند سرپا باشند. این نظام و این وضعیت را باید درهم کوبید. این مناسبات استثمارگرانه را باید ملغی کرد. تنها انقلاب طبقه ما٬ انقلاب کارگری میتواند این دنیای وارونه و ضد کارگر و ضد انسانی را عوض کند. متشکل شوید٬ شوراهایتان را برپا کنید٬ برای سرنگونی ارتجاع سرمایه داری اسلامی آماده شوید!مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۵ بهمن ١٣٨٨ – ۱۴ فوريه ٢٠١٠