کلیه حساب های سران رژیم اسلامی در بانک های بین المللی باید منجمد شود

 

رژیم جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است. شواهد  و مدارک بسیاری در دست است مبنی بر اینکه سران و مقامات رژیم اسلامی تاکنون وسیعا دست به کار اختلاس، کلاهبرداری و انتقال مبالغ هنگفتی از اموال عمومی به حسابهای شخصی خود در بانکهای اروپایی، کانادایی و برخی کشورهای عربی زده اند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری ایران این بیانیه را برای هشدار به همه بانکها و موسسات مالی در سطح بین المللی صادر و منتشر میکند.

"۱-این پولها تماما اموال قانونی مردم ایران محسوب میشوند و از طریق اختلاس و کلاهبرداری به تصرف و تملک این افراد در آمده اند. هر نوع همکاری، ارائه تسهیلات و کمک بانکها به این نقل و انتقالات از نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری و مردم ایران و دولت آتی کشور مشارکت در کلاهبرداری از مردم ایران محسوب میشود.

۲-هیچ حساب بانکی ای نباید برای مقامات رژیم ایران و مباشرانشان باز شود. کلیه اطلاعات در مورد حسابهای موجود باید علنی شود و تحت حسابرسی و موشکافی قانونی قرار بگیرد. تمام حسابهای موجود باید بسته شود و موجودی آنها منجمد شود.

۳-حزب اتحاد کمونیسم کارگری حق خود میداند که به هر شیوه قانونی ممکن این اعمال را متوقف کند و همه افراد و نهادهای دخیل در آن را افشاء کند. این کلاهبرداری و شستشوی پول قاچاق است. غیر قانونی است. غیر اخلاقی و غیر قابل دفاع است."

 

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ – ۶ تیر ۱۳۸۸

 

رونوشت: بانکها و نهادها و موسسات مالی