حلقه های محاصره رژیم اسلامی در خارج کشور را تنگ تر کنیم!

فعالیت سیاسی در خارج کشور "پشت جبهه" داخل کشور نیست. عرصه ای قائم به ذات و در خود حائز اهمیت است. از نقطه نظر آینده سیاسی ایران٬ داخل و خارج کشور بسترهای متفاوت یک تحول سیاسی واحد و یکپارچه اند. فعل و انفعالات در این دو عرصه بر یکدیگر تاثیر گذاشته و از یکدیگر تاثیر می پذیرند. در حال حاضر و با پا به میدان گذاشتن گسترده توده های ایرانیان مقیم خارج کشور فعالیت در این عرصه باید ابعاد و دامنه گسترده و متنوعی بخود بگیرد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این شرایط خطیر بمنظور تنگ کردن حلقه های محاصره رژیم اسلامی بر مولفه های زیر تاکید میکند.

رد اعتبارنامه رژيم اسلامى بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از همه نهادهاى بين‌المللى

فضای بین المللی در ابعاد گسترده ای علیه جمهوری اسلامی چرخیده است. حمایت و همبستگی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی تبدیل به یک امر جهانی شده و در اذهان بشریت متمدن نقش بسته است. به جرئت میتوان گفت که رژیم اسلامی در موقعیت مشابه ای مانند رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی در دوران پایانی عمرش قرار گرفته است. از این شرایط مناسب باید برای ایزوله کردن بین المللی کامل رژیم اسلامی بهره جست. باید همان بلایی را سر رژیم اسلامی آورد که مردم آزادیخواه جهان بر سر رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی آوردند. لذا اعلام میکنیم که ما با همان شدتى که مخالف تحريم اقتصادى ايران هستیم، خواهان رد اعتبارنامه رژيم اسلامى بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از همه نهادهاى بين‌المللى هستیم. جمهورى اسلامى همانقدر دولت ايران است که رژيم آپارتايد نژادی دولت آفريقاى جنوبى بود.  بعلاوه سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى يک مرکز مهم سازماندهى جاسوسى عليه مخالفين و مراکز لجستيکى عمليات تروريسم اسلامى است. این مراکز تروریستی و لانه های جاسوسی باید بسته شوند. باید با اعتراضات گسترده و اعمال فشار توده ای بر دولتهای غربی و تمامی مجامع و ارگانهای بین المللی آنها را وادار به رد اعتبار نامه رژیم اسلامی و تعطیلی کلیه مراکز سیاسی و فرهنگی رژیم اسلامی کرد.

منجمد کردن حسابهای سران رژیم اسلامی در بانکها و نهادهای بین المللی
شواهد  و مدارک بسیاری مبنی بر اینکه سران و مقامات رژیم اسلامی تاکنون وسیعا دست به کار اختلاس، کلاهبرداری و انتقال مبالغ هنگفتی از اموال عمومی به حسابهای شخصی خود در بانکهای اروپایی، کانادایی و برخی کشورهای عربی زده اند٬ در دست است. این پولها تماما اموال قانونی مردم ایران محسوب میشوند و از طریق اختلاس و کلاهبرداری به تصرف و تملک این افراد در آمده اند. هر نوع همکاری، ارائه تسهیلات و کمک بانکها به این نقل و انتقالات از نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری و مردم ایران و دولت آتی کشور مشارکت در کلاهبرداری و اختلاس از مردم ایران محسوب میشود. هیچ حساب بانکی ای نباید برای مقامات رژیم ایران و مباشرانشان باز شود. کلیه اطلاعات در مورد حسابهای موجود باید علنی شود و تحت حسابرسی و موشکافی قانونی قرار بگیرد. تمام حسابهای موجود باید بسته شود و موجودی آنها منجمد شده و به دولت منتخب مردم ایران در فردای سرنگونی رژیم اسلامی عودت داده شود. ما حق خود میدانیم که به هر شیوه قانونی ممکن این اعمال را متوقف کرده و همه افراد و نهادهای دخیل در آن را افشاء کنیم. این کلاهبرداری و شستشوی پول قاچاق است. غیر قانونی است. غیر اخلاقی و غیر قابل دفاع است. باید تلاش کرد تمام این حسابها به سرعت منجمد شوند.
محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران

رژیم اسلامی یک ماشین آدمکشی و جنایت علیه مردم است. در کارنامه حیات سی ساله آن اعدام و کشتار نزدیک به یکصد و پنجاه هزارتن از شریفترین انسانهای یک جامعه ثبت شده است. رژیم اسلامی با کشتار و اعدام و تیرباران و گورهای دسته جمعی متولد شد و حیات تاکنونی اش نیز تنها بر  سرکوب خونین و کشتار و اعدام و سنگسار و زندان متکی بوده است. جنایات اخیر در مواجهه با اعتراضات مردم بپاخواسته گوشه دیگری از کارنامه سیاه رژیم اسلامی است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان محاکمه عادلانه تمامی سران رژیم اسلامی و آمرین و عاملین کشتار و جنایت علیه مردم است. این افراد باید در دادگاههای صالحه با موازین شناخته شده بین المللی محاکمه شوند. جهان باید بداند که رژیم اسلامی چه جنایتی درحق مردم ایران مرتکب شده است. هدف از این محاکمات نه انتقام گیری بلکه تحقق عدالت است. ما تضمین میکنیم که در فردای سرنگونی رژیم اسلامی این دادگاهها را برپا کنیم. اما در عین حال تا زمانیکه رژیم اسلامی سرنگون نشده است، خواهان محاکمه سران رژيم اسلامى در دادگاههاى بين المللى هستیم. باید با اعمال فشار بر دادگاههای بین المللی و ارائه شواهد و مدارک محکمه پسند ملزومات محاکمه سران رژیم اسلامی را فراهم کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه مردم آزادیخواه٬ همه نیروها و نهادهای آزادیخواه و مترقی و کمونیست را به پیگیری در پیشبرد این عرصه ها فرامیخواند. پیشبرد و تحقق این عرصه ها گامی مهم در سرنگونی رژیم اسلامی و تحقق آزادی٬ برابری، رفاه و یک جامعه انسانی است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٦ تیر ١٣٨٨ – ٢٧ ژوئن ٢٠٠٩