کارگران شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی تهران
یکماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ تا امروز ششم مهر ماه دستمزدهای مربوط به شهریور ماه 120 نفر از کارگران شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی پرداخت نشده است. شرایط کاری کارگران بسیار مخدوش و مبهم است. در اینجا حتی خبری از قراردادهای موقت و سفید امضا و یکطرفه و کارفرما پسند هم نیست. کار و زندگی در این مرکز بیشتر به کار و زندگی بردگان در اردوگاهها و اعصار ماقبل تاریخ شبیه است تا قرن حاضر !

یکی از کارگران میگفت: در اینجا حتی خبری از قراردادهای مسخره و موقت کار هم نیست، قراردادی نیستیم، روز مزد هم نیستیم. ساعت ظاهری کار از 8 صبح تا 5 عصر است اما چه 5 عصری که هر روز تا پاسی از شب ادامه نیابد! هیچیک از ما نمیدانیم در پایان ماه دستمزدمان چقدر است؟ استراحت، مرخصی، غذا خوردن و حتی دستشویی رفتن در اینجا معنا ندارد. کوچکترین خواسته های ما کارگران با خشم و غضب و با تهدید و توهین و خط  و نشان کشیدن و با چهره عبوس و زشت "صانعی" مدیر شرکت و عواملش روبرو میشود. اول صبح که پایت را به این جهنم میگذاری باید بدانی خروج از اینجا که کی و چگونه خواهد بود دیگر به اختیار خودت نیست! تعدادی از کارگران زن در اینجا آنهم با دستمزدهای کمتر از مردها برای نگهداری و حتی برای دیدن بچه های شیر خوارشان از اول صبح تا آخر شب با مانع و محدودیت و زجر و محرومیت عاطفی روبرو هستند. کافیست یک ذره پایت را از خط قرمزهای شرکت فراتر بگذاری کارت تمام است. همیشه باید بسختی مراقب رفتارت باشی. با کوچکترین و کمترین اعتراض و خطا و شاید غفلت! فورا از کار اخراج خواهی شد. زندگی و کار در اینجا یعنی هراس و وحشت و استرس مزمن، وحشت از همه چیز. بسیاری از کارگران انبار علاوه بر تحمل مشکلات و فشارهای شدید روانی ناشی از محیط کار بعلت حمل و جابجایی محموله های سنگین به انواع آرتروز و دیسک کمر و زانو درد مبتلا شده اند. کارگران مصدوم و بیمار در این جهنم فشار و نکبت برای یک لقمه نان و فقط  برای زنده ماندن آگاهانه درد و بیماریشان را پنهان مینمایند. بناچار به انجام کارهای سنگین و سخت تن می سپارند تا مبادا کاشف بعمل آید و بیماری و دردشان کشف شود و در فردا حکم اخراجشان از کار اجرا شود.

در دفتر و انبار شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی واقع در خیابان میرزای شیرازی تهران بیش از 120 نفر کارگر در شرایط بردگی اعصار ماقبل تاریخ مشغول به کارند. اين شرکت وارد کننده و توزیع کننده انواع لوازم و تجهیزات پزشکی میباشد. صانعی مدیر شرکت در تبانی با برخی از سران حکومت اسلامی از طریق واردات برخی اجناس و لوازم نایاب پزشکی و فروش آن در بازار سیاه و همچنین از قبل استثمار وحشیانه کارگران ماهیانه میلیاردها تومان پولهای باد آورده به جیب می زنند .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ مهر ١۳۹۰ - ٢٧ سپتامبر ۲۰١١