کارگران شرکت آرین فرایند اشتهارد کرج
یکماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت 5 روز از پایان ماه خبری از پرداخت دستمزدهای بیش از 30 نفر از کارگران شرکت تولید کننده لوازم خودرو آرین فرایند نیست. با توجه به افزایش روزافزون موج گرانی و تورم و در عین حال بازگشایی مدارس٬ بعلت عدم پرداخت دستمزدها کارگران و خانواده هایشان برای تامین مایحتاج ابتدایی زندگیشان بشدت تحت فشار و منگنه مالی قرار گرفته اند. در چند روز اخیر کارگران معترض در تماسهای مکرر با عوامل کارفرما خواهان دریافت دستمزدهایشان شدند. اما در جواب عوامل کارفرما نه تنها اقدامی در جهت پرداخت دستمزدها انجام نداده اند بلکه با گستاخی و پررویی طلبکار هم شده اند. کارفرما در جواب کارگران گفته است: خیالتان راحت باشد، حالا حالاها خبری از پرداخت دستمزدهایتان نیست، برای من قبضهای چند میلیونی آب و برق و گاز و تلفن آمده است. ما فعلا حتی توان پرداخت این قبض ها را نداریم چه رسد به دستمزدهای شما. کارفرما اعلام داشته است با توجه به عمق بحران و ورشکستگی مالی ما به ناچار در آینده نزدیک مجبور به تعدیل نیرو خواهیم بود. پس از همین حالا کارگران برای روز موعود بیکاری و اخراج آماده باشند .

حکومت غارتگران اسلامی با سیاست حذف سوبسیدها مجموعه هزینه های زندگی را چندین برابر افزایش دادهاست. با صدور قبض های چند میلیونی آب و برق و گاز و تلفن پولهای هنگفت و میلیاردی به جیب آخوندها و سران حکومت اسلامی سرازیر میشود. این پولهای باد آورده توسط حکومت اسلامی برای ادامه کاری جنایت و شکنجه و دزدی و فساد مالی بکار گرفته میشود و هزینه این همه گند و کثافت سرمایه داران و حکومتشان به بهای نابودی و فقر و گرسنگی بیشتر و انهدام خانواده های کارگری هموار میشود .

شرکت آرین فرایند واقع در اشتهارد کرج با بیش از 30 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا شب! و اضافه کاری اجباری بنا بر نیاز کارفرما٬ تولید کننده انواع لوازم جانبی خودرو از جمله بخاری و برف پاک کن میباشد.

لازم به یاد آوریست هم اکنون بیش از 4000 کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه اقتصادی صنعتی اشتهارد کرج بعلت سیاست حذف سوبسیدها از جانب حکومت اسلامی، فساد مالی سرمایه داران، محاصره اقتصادی و عدم توان رقابت محصولات این مراکز با محصولات مشابه که بطور ارزان تر از کشورهاى ديگر از جمله چین وارد میشود٬ به حالت نیمه تعطیل و ورشکسته در آمده و در حال حاضر زندگی و معیشت هزاران کارگر شاغل و خانواده هایشان در این مراکز بعلت عدم پرداخت دستمزدها و خطر اخراج و بیکاری در مخاطره جدی قرار گرفته است .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ مهر ١۳۹۰ - ٢٧ سپتامبر ۲۰١١